Teabeleht Tiirutaja

Tiirutaja nr. 9

Esimest korda ilmus Tiirutaja 8-leheküljelisena. Lehest leiab mõtted Eesti linnukaitse 100. aastapäeval, rannaniitude linnustiku seire tulemuste ülevaate, arutelu sõnade talvituma ja talvitama kasutamisest ning maailma parima linnumääraja tutvustuse. Lisaks hulk lühemaid lugusid ja uudiseid.

Tiirutaja nr. 8

Aasta viimases Tiirutajas tutvustatakse 2010.

Tiirutaja nr. 7

Tiirutaja seitsmendas numbris on juttu Eesti lindude uuest arvukushinnangust ja hindamise tööst, esimesest nüüdisaegsest lindude radaruuringust Virtsus ning linnuatlase osalusaktiivsusest. Lisaks tutvustatakse aasta linnu joonistusvõistluse ja folkloori kogumise aktsiooni, linnusõber Sten Reimanni ning raamatute rubriigis linnusulgede määrajat.

 

Tiirutaja nr. 6

Suvise Tiirutaja kaaneloost saab teada, kes on kahlajad ja miks neil kehvasti läheb. Sisekülgedel tutvustatakse Eesti põllulindude seire tulemusi ja Põõsaspeal alanud suurt rändeloendust ning kutsutakse üles rohkem pesakaarte täitma.

Tiirutaja nr. 5

2009. a. esimene Tiirutaja räägib pikemalt linnukaitsest Euroopa Liidus, teavitab ühe atlaseaasta lisandumisest ja kutsub kõiki üles viimast pingutust tegema, meenutab aasta linnu veebikaamerast nähtut ning annab vastuse küsimusele, mis on ornitofenoloogia. Linnusõbra rubriigis tutvustatakse Olev Lüütseppa ja juubilaridest Olev Meriveed.

Tiirutaja nr. 4

2008. a. viimases Tiirutajas on peateemaks aasta lind 2009 - kodukakk, räägitakse lähemalt kesktalvistest veelinnuloendustest, võetakse kokku Tiirutaja lugejate soovid ja ootused, tutvustatakse linnusõber Villu Anvelti ning Lindude rände atlast ja Peep Veedla lasteraamatut.

Tiirutaja nr. 3

Tiirutaja kolmandas numbris kirjutab EOÜ direktor Andres Kalamees, mida räägiti maailma ornitoloogide kokkusaamisel, kutsutakse loendama meie talvitavaid linde, tutvustatakse sookure käekäiku ning räägitakse Raplamaalt alguse saanud linnulaagritest. Linnusõbra rubriigis tutvustatakse lindude joonistajat Katrin Seervaldi ning soovitatakse soetada Eesti linnuvaatleja teejuht.

Tiirutaja nr. 2

Tiirutaja teises numbris räägitakse pikemalt põllumajanduse mõjust lindudele ning uuest maailma lindude "punasest raamatust", kutsutakse linnuhuvilisi üles suhtlema interneti vahendusel ning linnusõbra rubriigis tutvustatakse Hannes Margussoni. Endiselt ootame ka tagasisidet ning palume lugejatel täita küsitlusankeet. Järgmine Tiirutaja ilmub septembris.

Tiirutaja nr. 1

Märtsi lõpus andis Eesti Ornitoloogiaühing välja esimese eestikeelse linnulehe Tiirutaja esimese numbri. Tavalisele linnusõbrale mõeldud teabeleht püüab lihtsas keeles edastada infot lindude elu-olu kohta, sellest, mis parasjagu teoksil ning muust lindudega seonduvast. Sellega loodetakse ühendada Eesti linnusõpru ning suurendada inimeste huvi lindude vastu.

Liida sisu