Linnukaitse

Lõppesid veelindude laevaloendused Soome lahe idaosas

2015-2016 aastal viis Eesti Ornitoloogiaühing Keskkonnainvesteeringute Keskuse mereprogrammi toel läbi veelinnukogumite laevaloendused seni uurimata Soome lahe idaosas. Eelmisel aastal toimusid loendused uurimisala läänepoolses osas, sel aastal idapoolses. Mõlemal alal viidi läbi kevadine, suvine ja sügisene loendus. Uurimisala kogupindala oli 1 395 km², loendusmarsruudi pikkus ligi 500 km ja marsruudi lõikude vahemaa umbes 3 km. Loendustel kohati 27 liiki veelinde. Arvukaimad liigid olid aul ning must- ja tõmmuvaeras. Rahvusvahelist tähtsust omab uurimisala tervikuna lisaks nimetatud liikidele veel väikekajaka jaoks, kohalikku tähtsust kauridele. Neile liikidele kõige olulisemad alad hõlmasid laia ala, peamiselt uurimisala lõuna- ja idaosas. Vaata lähemalt loenduse aruandest.

Toeta Euroopa ja Eesti looduskaitset!

Eesti loodusväärtusi kaitsevad ka Euroopa seadused. Kõik meie ohustatud liigid ja väärtuslikumad loodusalad sõltuvad neist reeglitest. Kahjuks kaalub Euroopa Komisjon praegu nende looduskaitseseaduste nõrgendamist. See  tähendaks selget tagasiminekut ka Eesti loodushoius. Anna siin oma hääl loodusväärtuste säilimiseks!

Toeta must-toonekure toitumisojade taastamist!

Must-toonekurg on ohustatud linnuliik Eestis, kelle elupaigad asuvad peamiselt suuremates metsamassiivides kaugel inimasustusest.

Eestis on pesitsevate must-toonekurgede arvukus on viimase 30 aastaga langenud ligi kolm korda jäädes praegu alla 100 paari ning nende arvukus väheneb jätkuvalt.

Juhend väiketuulikute asukoha valimiseks seoses lindude ja nahkhiirte ning nende elupaikadega

Väiketuulikute kasutamine on laienemas. Kui suurte tuulikute ja tuuleparkide keskkonnamõjusid on uuritud juba kolmkümmend aastat ja needon üldjoontes teada, siis samad küsimused tekivad ka väiketuulikute puhul. Kas väikestel elektrituulikutel on negatiivne mõju lindudele ja nahkhiirtele? Kuidas tuleks valida väiketuuliku asukoht, et see ei mõjutaks linde ja nahkhiiri?

Ärge toitke linde, las lendavad minema!

Eestimaa Loomakaitse Liit, Keskkonnaamet ja Eesti Ornitoloogiaühing paluvad tungivalt inimestel veelinde mitte toita. Kühmnokk-luiged hakkavad liikuma lääne- ja lõunapoole novembris-detsembris, osad linnud lahkuvad aga alles jää tulekuga. Veelindude toitmise tõttu võivad nad jääda paigale, sest toitu tundub olevat küllaldaselt.

Eesti lindude punane nimekiri 2008

Eestis hävinud (RE) (4 liiki)

Taksoni kogupopulatsiooni Eestis pesitsenud osa on hävinud.

Punakurk-kaur (Gavia stellata)
Rabapistrik (Falco peregrinus)
Veetallaja (Phalaropus lobatus)
Habekakk (Strix nebulosa)

Äärmiselt ohustatud (CR) (8 liiki)

Takson on äärmiselt ohustatud, kui ta on looduses äärmiselt suures hävimisohus.

Euroopa Liidu tähtsusega linnualad Eestis

koostanud: Andrus Kuus, Andres Kalamees

Kirjuhahkade talvitusalade hetke-olukorrast Eestis ja rannakalapüügi mõjust talvituvatele kirjuhahkadele

Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Veljo Volke, Rein Nellis, Maarika Aumees & Ivar Ojaste

Vahearuande tõlge vabas vormis, 2000

 

Liida sisu