Eesti Ornitoloogiaühing jätkab ettekandeõhtute sarja "Ülikoolid Ühingusse"

2010. a  sügisel kutsub Eesti Ornitoloogiaühing taas ülikoolides tegutsevaid ornitolooge jagama linnuhuvilistega oma värskeid avastusi. Ettekannete sarjas „Ülikoolid ühingusse!“ kõnelevad linnuteadlased oma uuematest tulemustest ja avavad teadustöö köögipoolt. Ettekanded on lihtsas keeles ja arusaadavad igaühele. Oodatud on kõik huvilised.

Linnuharulduste komisjoni otsused

Eesti linnuharulduste komisjon on taas mõned otsused ära teinud, olulisemad otsused on järgmised:

Vaatluste kinnitamine:

Uue liigina lisandus Eesti linnuliikide nimekirja stepipistrik (Falco cherrug). Mai keskpaigas tekitas Eesti linnuvaatlejate hulgas elevust stepipistrik, kes oli Ungaris saatja selga saanud. Lind viibis Eestis 2 päeva, aga kellelgi teda näha ei õnnestunud. Ungarist on täpsed andmed nüüd laekunud ja HK kinnitas kokku 7 kohta, kus linnu saatja signaal registreeriti:

Hirundo 1 / 2010

Viimases numbris:

  • Linnuharuldused Eestis 2009: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr 8.
  • Sügisränne Põõsaspeal 2009. aastal
  • Talvitamine või talvitumine?

Loe lähemalt www.eoy.ee/hirundo

Linnuharulduste komisjoni otsused

Eesti linnuharulduste komisjon (HK) olulisemad pärast 19.04.2010 tehtud otsused on järgmised:

Eesti liiginimekirja kanti 2 uut liiki:
kääbuskotkas (Hieraaetus pennatus)
15.05.2010 Tusari, Läänemaa (Esko Matikainen, Harri Högmander, Heikki Setälä), sama lind ka 15.05.2010 Vaisi, Läänemaa (Mika Bruun) (Foto).
stepikiivitaja (Vanellus gregarius)
20.-27.06.2010 Luuri, Pärnumaa ad. (Leili Mihkelson jpt.) (Foto).

Kevadise linnuvaatluse tulemused 2010

3.-4. aprillil toimunud linnuvaatlustest laekus Eesti Ornitoloogiaühingusse 140 nimekirja Eestist ja üks Türgist, viimase vaatlused ei kajastu tabelis. Linnuvaatlustega oli seotud nendel päevadel üle 370 inimese. Vaatamata hilisele kevadele ja vihmastele vaatluspäevadele vaadeldi üle 160 000 linnu, vähemalt 151 liigist. Kokkuvõtte koostamisel on välja jäetud mõned nimekirjades esitatud liigid, millised suure tõenäosusega ei olnud meile veel saabunud ja kellede määramisel on lihtne eksida.

Tiirutaja nr. 10

Värske lehe avalugu räägib Eesti linnukaitse algusest, pikem kirjutis on metsisest, tema kaitsest ja uurimisest. Lisaks tavapärased uudised, raamatututvustus ja nuputamisnurk.

 

Alanud on pesitsevate punaselg-õgijate loendus

Kutsume kõiki linnusõpru üles oma panust andma pesitsevate punaselg-õgijate loenduses, et täiustada meie teadmisi selle linnu elupaigavaliku ja arvukuse kohta. Kaasalöömiseks tuleb huvilistel valida endale meelepärane, vähemalt 5 km pikkune loendusrada. Räda läbitakse ühe korra ajavahemikus 1.06-30.06. Loendustransekti valikul peaks arvestama, et ühe biotoobi pikkus oleks vähemalt 3 km.

EOÜ punktloendused - KÕIK OSALEMA!

Linnuatlase välitööd on läbi saanud, kuid Eesti Ornitoloogiaühing vajab jätkuvalt meie kõigi panust kodumaa linnustiku uurimisse ja jälgimisse. Üks parimaid võimalusi selleks on osaleda haudelindude punktloenduste projektis, sest sealt saadud tulemused annavad meile usaldusväärset teavet kümnete liikide käekäigu kohta.

Noorte linnulaager Alam-Pedjal

Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Eesti Ornitoloogiaühing ja Palupõhja Looduskool kutsuvad 12-18 aastaseid loodusehuvilisi 21.-23. mail toimuvasse linnulaagrisse Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal. Osalemine on tasuta.
Huvilistel tuleb enda tutvustus saata hiljemalt 17. maiks.

Ornitoloogiaühingule anti keskkonnaprojektide aastaauhind

11. mail anti Eesti Ornitoloogiaühingule (EOÜ) üle tunnustus Aasta Sipelgas 2010 . Aasta Sipelgas on auhind, mida Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) annab välja oma heale koostööpartnerile ja keskkonnasõbrale. EOÜ näol on tegemist pikaajalise koostööpartneriga, kes on oma projekte korrapäraselt planeerinud ja ellu viinud," tõdes KIKi juhatuse liige Kalev Aun. EOÜ tänab kõiki vabatahtlikke ja projektijuhte, kes on meie tegevuste õnnestumisele kaasa aidanud.

Liida sisu