EOÜ on Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindusorganisatsioon

2016. aastal on Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) esindusorganisatsioon Eesti Ornitoloogiaühing ning EKO koordinaator ühingu töötaja Riho Kinks. EKO on 2002. aastal loodud koostöökogu, kuhu praegu kuulub kümme Eesti keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, SEI Tallinn, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. Valitav esindusorganisatsioon tegeleb EKO töö koordineerimisega.

Algab viiekümnes kesktalvine veelinnuloendus

Jaanuaris toimub viiekümnendat aastat rahvusvaheline kesktalvine veelinnuloendus, mille algatamisel osales ka Eesti. Selle loendusega kogutakse teavet veelindude talvitusalade kohta ning jälgitakse liikide arvukuse muutusi ja seisundit. Väikese riikide grupi initsiatiivist on praeguseks välja kasvanud maailma suurim ja laiaulatuslikem lindude seireprogramm, kus igal aastal osaleb üle saja riigi. Selle seirega kogutud andmete alusel on maailmas kaitse alla võetud ligi viis miljonit ruutkilomeetrit märgalasid, määratletud tuhandeid rahvusvahelise tähtsusega linnualasid, selgitatud välja paljude vee- ja rannikulindude asurkondade seisund ja astutud samme nende liikide kaitseks. Viimati kinnitati eelmisel aastal näiteks meilegi väga olulise liigi auli rahvusvaheline kaitse tegevuskava.

Kesktalvise veelinnuloenduse 2015. a. aruanne

Riikliku keskkonnaseire kesktalvise veelinnuloenduse 2015. a. aastaaruande saad alla laadida siit [PDF dokument]

Algab rasvatihase aasta

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2016. aasta linnuks rasvatihase, meie ühe tuntumatest ja levinumatest lindudest, kelle toimetamisi saab kõikjal aastaringselt jälgida. Rasvatihase aastal saavad tuttavamaks nii meie tihased – rasvatihane, sinitihane, musttihane, tutt-tihane, põhjatihane, salutihane, taigatihane, lasuurtihane, sabatihane, kukkurtihane - kui ka teised talvel toidumaja külastavad ja suvel aias pesitsevad linnud. Rasvatihase aasta veebilehe leiab aadressilt www.eoy.ee/rasvatihane. Lõpuks on külmemad talveilmad meilegi jõudnud ja viimane aeg on lindude toidumaja üles seada. Koostöös Looduskalendri ja Loodusemehega saab selgi talvel jälgida lindude tegemisi Otepääl asuvalt toidumajalt: http://pontu.eenet.ee/player/toi dumaja.html.

Tagasivaade viuaastale

Kolmele viuliigile – hiire-, herilase- ja taliviule – pühendatud aasta on lõppemas ning kätte on jõudnud aeg heita pilk möödunule. Loodetavasti said viud tänavu paljudele tuttavamaks. Aasta jooksul toimus 34 ettekandeõhtut ja 20 vaatlusretke, millel osales kokku ligi poolteist tuhat viusõpra. Huvilised said tutvuda viudega enam kui kümnes telesaates või -uudislõigus, teist sama palju jõudis eetrisse raadiosaateid. Lähemalt avasid kolme viu elu tahke ligi paarkümmend artiklit erinevates ajakirjades ja ajalehtedes. Täiesti uut infot viude elust andsid viis GPS-saatjaga viud ning kolm veebikaamerat viupesadel. Humoorika, kuid samas ülevaatliku lühikokkuvõtte viude elust tegi uus viulaul.

Häid pühi!

Tiirutaja nr 31


Linnuhuviliste teabelehe Tiirutaja aasta viimases numbris on pikemad lood lindude sulestiku värvihälvetest, lindude süstemaatika uuenemisest ja selle põhjustest, viude käekäigust ja hiiretsüklitest. Lehest saab lugeda ka ühe Eestis rõngastatud naerukajaka rännakutest ja harksabade pesitsemisest Eestis ning vaadata Eesti Looduse fotovõistluse ja EENeti arvutijoonistuste võistluse parimaid linnupilte. Lisaks on lehes tavapärane kroonika, lühiteated, nuputamisnurk, uute raamatute tutvustus jm. Tiirutajat saab lugeda siit, paberväljaannet saavad EOÜ liikmed, keskkonnaasutused jt tasuta.

Hirundo 2/2015


EOÜ teadusajakirja Hirundo käesoleva aasta teises numbris on Eesti linnuharulduste komisjoni kokkuvõte 2014. aasta vaatlustest, artiklid hiireviude elupaigavalikust Hiiumaal ning rände- ja pesitsusfenoloogiast Eestis, rukkiräägu arvukusest Lahemaal ja ühe parasiidi mõjust must-kärbsenäpi pesapoegade kasvule. Elektrooniliselt saab Hirundo artikleid lugeda siit, paberväljaannet saavad EOÜ liikmed tasuta, teistel on võimalik seda osta.

Nutikas linnumääraja kandideerib aasta keskkonnateoks

Keskkonnaministeeriumi poolt väljakuulutatud aasta keskkonnateo konkursil kandideerib teiste seas sellele tiitlile Eesti Ornitoloogiaühingu loodud nutikas linnumääraja. Konkursi finalistid selgitatakse välja rahvahääletusel. Hääletada saab 23. detsembrini (k.a.) Delfi portaalis. Konkursi ja kandideerivate tegude kohta saab pikemalt lugeda veebilehelt www.keskkonnategu.ee. Ornitoloogiaühinguga seotud tegudest kandideerib konkursil ka heategevuslik looduseteemaline mälumängusari koos must-toonekure talgutega.

Suur linnuõhtu Tallinnas

8. detsembril algusega kell 18 toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis juba traditsiooniks saanud Suur linnuõhtu. Seekord võetakse sellel kokku lõppev viuaasta ning juhatatakse sisse algav rasvatihaseaasta. Näha saab kauneid loodusfotosid, muusikat teeb ansambel Konterbant, õhtut juhib loodusfotograaf Arne Ader. Avatud on ka linnuraamatute ja meenete müük. Uksed avatakse pool tundi enne algust, sissepääs on tasuta. Suurt linnuõhtut toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisateave: 5800 2869.

Liida sisu