EOÜ noorliikmed said kõrge tunnustuse


5. juunil andis keskkonnaminister Marko Pomerants Pärnus 19 noorele üle Noore looduskaitsja märgi. Selle tunnustuse said ka neli Eesti Ornitoloogiaühingu liiget: Agnes Pajula, Art Villem Adojaan, Rainer Grosberg ja Pelle Mellov. Noore looduskaitsja märki annab keskkonnaministeerium välja alates 2011. aastast. sellega tunnustatakse kuni 26-aastasi suure loodushuviga noori, kes eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Palju õnne!

Suri EOÜ auliige Ilkka Stén

1. juunil suri Soomes Huikonmäel 76-aastasena Eesti Ornitoloogiaühingu auliige Ilkka Stén. Ta on olnud Soome linnurõngastuskeskuse juhataja, Mikkeli lääni keskkonnanõunik, Soome Linnuühingute Liidu (praegu Birdlife Suomi) juhatuse esimees, Soome Looduskaitseliidu juhatuse liige jm. Eriline huvi ja tihedamad sidemed Eestiga tekkisid tal alates 1950. aastatest. Sajandivahetusel oli ta Soome linnuühingu Eesti toimkonna koordinaator. Ilkka valdas vabalt eesti keelt, külastas sageli Eesti paremaid linnupaiku ja oli eksperdiks meie linnukaitset käsitlevates projektides. 2003. aastal valiti Ilkka Stén Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks ja ta on ka Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige.

Lõppes lasteaedade linnuõppeprojekt

Eelmise aasta novembrist käesoleva aasta maini käisid Eesti Ornitoloogiaühingu juhendajad mööda lasteaedu ning tutvustasid lastele talviseid ja suviseid aialinde ja nende abistamise võimalusi. Talvel vaadeldi toidumaja juures tegutsevaid linde, kevadel valmistati pesakast ja uuriti lasteaia ümbruse linnuelu. Üheksas maakonnas osales kokku 39 lasteaeda 57 rühmaga. Õppeprogrammidest sai osa vähemalt 1089 last ja 148 õpetajat ja teisi täiskasvanuid. Suur tänu kõigile juhendajatele ja abilistele. Ettevõtmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, pesakastimaterjaliga abistasid Nordic Houses ja Vara saeveski.

EOÜ avatud suvepäevad Lahemaal

Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suveseminar ehk suvepäevad toimuvad sel aastal 2.-3. juulil Lahemaal Kolgal. See on linnuhuviliste suurim kokkusaamine Eestis, mis toimub juba 20. korda. Suvepäevad on avatud kõigile huvilistele, osalemiseks ei pea olema ühingu liige. Programmis on ettekanded Lahemaa ja Soome lahe lindudest ning kohalikust elust, suur pesakastipäev, linnu- ja kultuuriretked, luule- ja laululahing, lõke, muusika, üllatused jm. Eraldi tegevused on lastele ja noortele. Siit leiad programmi, registreerimisvormi, osalustasud jm olulise info. Registreeruda tuleb hiljemalt 27. juunil. Suvepäevi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

NB! Ametlik registreerimine on lõppenud. Kui soovid siiski suvepäevadel osaleda, helista telefonil 5086690. Helista ka siis, kui registreerusid, aga ei saa siiski osaleda.

Toeta Väikese väina seisundi parandamist


Väikese Väina Selts on algatanud allkirjade kogumise Väikese väina ja selle elustiku seisundi parandamiseks. Esiteks soovitakse Saaremaa ja Muhu vahel oleva teetammi sisse avade rajamist, mis tagaks veevahetuse väina eri osade vahel ja kalade vaba liikumise. Teiseks mööda tammi kulgeva kõrgepinge õhuliini likvideerimist, kuna see tapab aastas sadu veelinde. Kolmandaks tammile reoveepuhastussüsteemi rajamist. Eesti Ornitoloogiaühing toetab seda algatust ja soovitab igaühel anda pöördumisele oma allkiri.

 

Osale tavalindude loendusel

Iga aasta 25. maist 15. juunini toimub Eestis haudelindude punktloendus. Tegemist on ühe olulisema lindude pikaajalise seirega, mis annab meile teavet tavaliste arvukamate linnuliikide käekäigu kohta. Punktloendust tehakse vabatahtlike linnuhuviliste abiga alates 1983. aastast ning see on ka osa rahvusvahelisest seirest. Osalejatel tuleb etteantud ajavahemikul läbida enda valitud loendusrada ning 20 punktis panna kirja kõik kuuldud ja nähtud linnuliigid. Iga uus osaleja on suureks abiks! Juhiseid saab EOÜ kodulehelt, e-postiga renno.nellis@gmail.com või telefonil 5302 1377.

Liigirikkaim vaatlustorn asub Kablis


Möödunud laupäeval toimunud tornide linnuvaatluspäeval vaadeldi linde 15 vaatlustornis ning Eesti kõrgeimal mäel ehk Kiviõli poolkoksimäel. Kõige liigirikkama torni tiitli sai vaatluspäevade kuueaastases ajaloos juba neljandat korda ülekaalukalt Pärnumaal asuv Kabli vaatlustorn 111 liigiga. Tulemus jääb kolme liigiga alla sama koha käes olevale vaatluspäevade rekordile. Teise koha saavutas 86 liigiga Haeska torn Läänemaal ja kolmanda 72 liigiga Aardla torn Tartumaal. Kokku nähti ja kuuldi 167 linnuliiki, mis on vaatluspäevade kolmas tulemus.

Andres Kalamees ja Toomas Jüriado said looduskaitsemärgi


Keskkonnaminister Marko Pomerants andis täna keskkonnakuu avamisel üle Eesti looduskaitsemärgid, mille teiste seas pälvisid Eesti Ornitoloogiaühingu direktor Andres Kalamees ning loodusajakirjanik ja linnusõber Toomas Jüriado. Andrese teekond ja panus Eesti looduskaitses sai alguse Lääne-Eesti saarte biosfääri kaitseala teadusdirektori ning hiljem direktorina. Pärast seda on ta pea kaks aastakümmet juhtinud Eesti Ornitoloogiaühingut. Tänu Toomas Jüriadole on ornitoloogiaühing aga saanud pärast taasasutamist tugeva liikmeskonna ning põhja hariduse ja teavituse suunal.

Tiirutaja nr 33


Linnuhuviliste teabelehe Tiirutaja värskest numbris on pikemad lood randa uhutud lindude loendusest, jõelinnuseire tulemustest, pesakasti mõõtmete tähtsusest, tutt- ja musttihasest ning sookurg Ahja 4 teenetest. Lehes on ka Looduse Aasta Foto 2016 parimad linnupildid, ürituste kroonika, lühiteated, nuputamisnurk, uute raamatute tutvustus jm. Tiirutaja paberväljaannet saavad tasuta tellida EOÜ liikmed, linnuklubid, looduskeskused, keskkonnaasutused jt. Elektroonilist lehte loe siit.

Tornide linnuvaatluspäev 2016


Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kõiki linnuhuvilisi laupäeval, 14. mail tornide linnuvaatluspäevale. Paljudes vaatlustornides üle Eesti ootavad huvilisi juhendajad, et koos linde vaadata, kuid kõik on oodatud osalema ka omal käel. Selleks tuleb laupäeval minna vaid mõnda vaatlustorni, kirja panna kõik sealt kuuldud ja nähtud linnuliigid ning tulemused meile saata. Nii selgub Eesti linnurikkaim vaatlustorn.

Liida sisu