1998 - Endel Edula

Trüki


Endel Edula sündis 1. detsembril 1928 Viljandimaal Viljandi (praeguses Viiratsi) vallas. Ametilt oli ta Viljandi tööstuskooli haridusega tisler. Seda tööd tegi ta kuni vanaduspuhkusele siirdumiseni 1989. aastal. Looduse huvi tekkis Endlil juba Kutsari algkoolis õppides ja koolivaheajal karjapoisina elatist teenides. Alates 1943. aastast muutusid loodusvaatlused tõsiseks andmekogumiseks. Ta huvitus lindudest ja nende fenoloogiast. Endli välitööde märkmed sisaldavad detailseid andmeid leitud pesade ja pesitsuse kulgemise kohta. Pesakaarte saatis ta ornitoloogiaühingusse suurel hulgal veel kõrge eani.Tema uurimistöö tulemusi on kasutanud paljud elukutselised linnu-uurijad. Endel on osalenud mitmetes looduskaitseprojektides ja ka rõngastanud linde.

Tema artikleid avaldati Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamatutes, ajakirjas Hirundo ja kogumikus Loodusvaatlused. 2003. aastal ilmus Endel Edula sulest ka kogumik "Koduümbruse linnud", mis leidis koha paljude loodushuviliste raamaturiiulitel. Tema juhatusel on kevadistel pühapäeva varahommikutel linnulaulu tundma õppinud paljud Viljandimaa loodushuvilised. Linnuvaatlusretkede lõpp-punktiks oli sageli Endli maakodu Vardja külas Närskal, kus huvilised said imetleda linnumunade kogu ja liblikate kollektsiooni. Endel osales ka Viljandi linna ja ümbruse looduse kaitses, rõhutades lindudele mõeldes põõsarinde tähtsust haljastuses. Tänu tema asjatundlikule sekkumisele jäid alles ka Viljandi kohtumaja looduskaitsealused puud. Loodushuvilised mäletavad ja mälestavad Endlit kui sõbralikku, tagasihoidlikku ja alati naeratavat linnuteadjat. Endel Edula oli Viljandi Loodusesõprade Ringi ja Eesti Looduskaitse Seltsi liige, 1998. aastal valiti ta Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks.

Endel Edula suri 12. jaanuaril 2017. aastal.

Vana vaatleja ülestähendusi, 2001

Foto: Jaak Jaaku