Lõppesid veelindude laevaloendused Soome lahe idaosas

Trüki

2015-2016 aastal viis Eesti Ornitoloogiaühing Keskkonnainvesteeringute Keskuse mereprogrammi toel läbi veelinnukogumite laevaloendused seni uurimata Soome lahe idaosas. Eelmisel aastal toimusid loendused uurimisala läänepoolses osas, sel aastal idapoolses. Mõlemal alal viidi läbi kevadine, suvine ja sügisene loendus. Uurimisala kogupindala oli 1 395 km², loendusmarsruudi pikkus ligi 500 km ja marsruudi lõikude vahemaa umbes 3 km. Loendustel kohati 27 liiki veelinde. Arvukaimad liigid olid aul ning must- ja tõmmuvaeras. Rahvusvahelist tähtsust omab uurimisala tervikuna lisaks nimetatud liikidele veel väikekajaka jaoks, kohalikku tähtsust kauridele. Neile liikidele kõige olulisemad alad hõlmasid laia ala, peamiselt uurimisala lõuna- ja idaosas. Vaata lähemalt loenduse aruandest.

Foto: Leho Luigujõe