Kutse riigihankel osalemiseks

Trüki

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas välja riigihanke "Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid" (viitenumber 180179). Hanke objektideks on linnustiku inventuuri teenus Pärnu lahe, Marimetsa-Õmma ja Väinamere Natura linnualal ning hallhane lennuloendus. Hankega saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas aadressil riigihanked.riik.ee ja pakkumuste esitamine tähtaeg on 29. november 2016. Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.