1.-2. oktoobri linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused

Trüki

1.-2. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch 2016 lugesid Eesti linnuhuvilised kokku ligi 220 000 lindu 168 liigist. Nii nagu esialgsete tulemuste põhjal ennustasime, oli kirja pandud lindude arv võrreldes varasemate aastatega alla keskmise. Selle üheks põhjuseks on ilmselt pikalt valitsenud soodne rändeilm, mistõttu paljude liikide massränne toimus septembris ning haned jt alles hakkasid meile jõudma, teisalt ka vaatluspäevade kohati tormine ilm. Siiski toimus ka linnuvaatluspäevadel lindude aktiivne ränne.

Näiteks jätkus Pärnumaal Kablis jm sabatihaste erakordselt arvukas liikumine, Tartumaal Mehikoormas loendati kahe päevaga rändel üle 35000 linnu, sh vähemalt 6500 tihast, Läänemaal Puise ninal loendati 9300 kaelustuvi jm. Vaatluspäevadel kohatud liikide arv seevastu jääb vaid kahe liigiga alla senisele parimale tulemusele. Ka selle põhjuseks võib pidada septembri sooja ja ilusat ilma. Sündis ka üks vaatluspäevade rekord. Ranno Puumets, Kaido Nei ja Andrus Jair kohtasid Eesti lääneosas kahe päeva jooksul koguni 117 linnuliiki, mis ületab eelmist rekordit nelja liigiga.

Linnuvaatluspäevadel loendati kõige enam viuparte ja valgepõsk-laglesid (mõlemaid üle 21000), kaelustuvisid ja kuldnokki (mõlemaid ligi 14000), sookurgi ja merivarte (mõlemaid üle 9000). Kõige sagedamini nähtud liik oli ülekaalukalt aasta lind rasvatihane, järgnesid hallvares, pasknäär, musträstas ja harakas. Vaatluspäevade kõige haruldasem leid oli tuhk-lehelind, keda on varem meil nähtud vaid neli korda. Üsna haruldased on ka nähtud vööt-lehelind ja koldjalg-hõbekajakas. Palju kohati ka liike, kelle põhirändeaeg on juba möödas, näiteks räästapääsuke, valge-toonekurg, lepalind, rukkirääk, lõopistrik, rägapart, salu-lehelind, kadakatäks, väike-kärbsenäpp jt.

Linnuvaatluspäevadel osales sel aastal 40 riiki Euroopast ja Kesk-Aasiast. Esialgse kiirkokkuvõtte andmetel osales üle 25 000 linnuvaatleja, kes loendais kokku üle kuue miljoni linnu. Eestis koordineerib vaatluspäevi Eesti Ornitoloogiaühing.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki vaatlejaid, linnuretkede korraldajaid ning OÜd 5D Vision online vaatlusvormi eest.

Lisateave: Riho Kinks, riho.kinks@eoy.ee, 508 6690.Liike            Liike     Nimekirju
Viupart Anas penelope ANAPEN 21187 28
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis BRALEU 21125 16
Kaelustuvi e. meigas Columba palumbus COLPAL 14226 26
Kuldnokk Sturnus vulgaris STUVUL 13812 49
Sookurg Grus grus GRUGRU 9277 34
Merivart Aythya marila AYTMAR 9017 15
Kiivitaja Vanellus vanellus VANVAN 7640 31
Sinikael-part Anas platyrhynchos ANAPLA 6478 54
Rääkspart Anas strepera ANASTR 5452 15
Kormoran e. karbas Phalacrocorax carbo PHACAR 5145 30
Aul Clangula hyemalis CLAHYE 4990 11
Sabatihane Aegithalos caudatus AEGCAU 3513 46
Kalakajakas Larus canus LARCAN 3182 34
Hallrästas e. paskrästas Turdus pilaris TURPIL 3091 53
Pasknäär Garrulus glandarius GARGLA 3041 71
Sinitihane Parus caeruleus PARCAE 2941 56
Sõtkas Bucephala clangula BUCCLA 2927 30
Hõbekajakas Larus argentatus LARARG 2370 32
Hakk Corvus monedula CORMON 2277 44
Rasvatihane Parus major PARMAJ 2274 94
Rabahani Anser fabalis ANSFAB 2271 27
Kühmnokk-luik Cygnus olor CYGOLO 2056 34
Hallvares Corvus corone CORNIX 1952 79
Tuttvart Aythya fuligula AYTFUL 1855 18
Metsvint Fringilla coelebs FRICOE 1760 32
Piilpart Anas crecca ANACRE 1646 22
Soopart e. pahlsaba-part Anas acuta ANAACU 1608 13
Mustlagle Branta bernicla BRABER 1374 14
Künnivares Corvus frugilegus CORFRU 1203 26
Naerukajakas Larus ridibundus LARRID 986 24
Põldlõoke Alauda arvensis ALAARV 953 31
Siisike Carduelis spinus CARSPI 937 31
Ohakalind Carduelis carduelis CARCAR 920 31
Pöialpoiss Regulus regulus REGREG 760 34
Kodutuvi Columba livia COLLIV 723 29
Musträstas Turdus merula TURMER 718 62
Rohevint Carduelis chloris CARCHL 653 33
Tuttpütt Podiceps cristatus PODCRI 647 20
Rohukoskel Mergus serrator MERSER 629 14
Sookiur Anthus pratensis ANTPRA 620 22
Hallhani e. roohani Anser anser ANSANS 612 11
Musttihane Parus ater PARATE 524 19
Hõbehaigur Egretta alba EGRALB 522 29
Talvike Emberiza citrinella EMBCIT 516 34
Jääkoskel Mergus merganser MERMER 484 21
Suur-laukhani Anser albifrons ANSALB 482 19
Lauk Fulica atra FULATR 480 15
Mustvaeras Melanitta nigra MELNIG 461 8
Suitsupääsuke Hirundo rustica HIRRUS 454 18
Linavästrik Motacilla alba MOTALB 452 42
Põldvarblane Passer montanus PASMON 450 40
Luitsnokk-part Anas clypeata ANACLY 420 10
Rüüt Pluvialis apricaria PLUAPR 364 10
Laulurästas Turdus philomelos TURPHI 331 15
Tõmmuvaeras Melanitta fusca MELFUS 311 9
Harakas Pica pica PICPIC 293 57
Järvekaur Gavia arctica GAVARC 271 8
Hallhaigur Ardea cinerea ARDCIN 238 43
Soorüdi e. soorisla Calidris alpina CALALP 233 9
Ronk e. kaaren Corvus corax CORRAX 230 50
Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus EMBSCH 202 19
Hiireviu Buteo buteo BUTBUT 198 49
Kanepilind Carduelis cannabina CARCAN 196 18
Puukoristaja Sitta europaea SITEUR 185 50
Koduvarblane Passer domesticus PASDOM 184 20
Vainurästas Turdus iliacus TURILI 183 15
Laululuik Cygnus cygnus CYGCYG 181 27
Väike-lehelind e. silksolk Phylloscopus collybita PHYCOL 179 34
Leevike Pyrrhula pyrrhula PYRULA 173 31
Siidisaba e. viristaja Bombycilla garrulus BOMGAR 169 8
Punarind Erithacus rubecula ERIRUB 163 37
Urvalind Carduelis flammea CARMEA 154 12
Punakurk-kaur Gavia stellata GAVSTE 119 7
Põhjatihane Parus montanus PARMON 118 29
Salutihane e. sootihane Parus palustris PARPAL 113 32
Nurmkana Perdix perdix PERPER 109 9
Hoburästas Turdus viscivorus TURVIS 94 14
Suur-kirjurähn Dendrocopos major DENMAJ 91 44
Tutt-tihane Parus cristatus PARCRI 85 16
Tikutaja e. taevasikk Gallinago gallinago GALGAL 84 15
Hahk Somateria mollissima SOMMOL 74 4
Käblik Troglodytes troglodytes TROTRO 70 29
Merikotkas Haliaeetus albicilla HALALB 69 24
Raudkull Accipiter nisus ACCNIS 62 21
Porr Certhia familiaris CERFAM 62 21
Põhjavint Fringilla montifringilla FRIMON 57 12
Väikeluik Cygnus columbianus CYGCOL 56 8
Tutkas Philomachus pugnax PHIPUG 53 4
Hallõgija Lanius excubitor LANEXC 50 22
Nõmmelõoke Lullula arborea LULARB 49 5
Suurnokk-vint e. suurnokk Coccothraustes coccothraustes COCCOC 42 12
Merikajakas Larus marinus LARMAR 40 20
Roohabekas e. roovilbas Panurus biarmicus PANBIA 36 7
Teder Tetrao tetrix TETRIX 35 11
Õõnetuvi Columba oenas COLOEN 33 4
Võsaraat Prunella modularis PRUMOD 31 8
Plüü Pluvialis squatarola PLUSQU 30 7
Musträhn Dryocopus martius DRYMAR 28 16
Punapea-vart Aythya ferina AYTFER 27 3
Väikekoskel e. pudukoskel Mergellus albellus MERALB 25 5
Laanepüü Tetrastes bonasia TETBON 25 9
Hallpea-rähn e. hallrähn Picus canus PICCAN 22 15
Must-lepalind Phoenicurus ochruros PHOOCH 20 12
Välja-loorkull Circus cyaneus CIRCYA 19 10
Tõmmukajakas Larus fuscus LARFUS 19 4
Mänsak Nucifraga caryocatactes NUCCAR 19 11
Liivatüll Charadrius hiaticula CHAHIA 18 6
Karvasjalg-viu e. taliviu Buteo lagopus BUTLAG 16 11
Värbkakk Glaucidium passerinum GLAPAS 16 9
Väike-kirjurähn Dendrocopos minor DENMIN 14 12
Rabapistrik Falco peregrinus FALPER 12 10
Kuuse-käbilind Loxia curvirostra LOXCUR 12 3
Tuuletallaja Falco tinnunculus FALTIN 11 8
Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos DENLEU 10 6
Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi Streptopelia decaocto STRDEC 9 3
Kanada lagle Branta canadensis BRACAN 8 3
Roo-loorkull Circus aeruginosus CIRAER 8 5
Kanakull Accipiter gentilis ACCGEN 8 7
Metskurvits Scolopax rusticola SCORUS 8 3
Jäälind Alcedo atthis ALCATT 8 7
Hangelind Plectrophenax nivalis PLENIV 7 1
Väikepistrik Falco columbarius FALCOL 6 5
Tumetilder Tringa erythropus TRIERY 6 1
Metsis e. mõtus Tetrao urogallus TETURO 5 3
Krüüsel Cepphus grylle CEPGRY 5 1
Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius DENMED 5 4
Rooruik Rallus aquaticus RALAQU 4 1
Väikerüdi e. väikerisla Calidris minuta CALUTA 4 1
Suurkoovitaja Numenius arquata NUMARQ 4 2
Räästapääsuke Delichon urbicum DELURB 4 1
Metskiur Anthus trivialis ANTTRI 4 2
Lepalind e. aed-lepalind Phoenicurus phoenicurus PHOPHO 4 3
Kivitäks Oenanthe oenanthe OENOEN 4 3
Kukkurtihane Remiz pendulinus REMPEN 4 3
Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus LOXPYT 4 1
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena PODGRI 3 2
Suurrüdi e. suurrisla Calidris canutus CALCAN 3 3
Kodukakk Strix aluco STRALU 3 3
Laanerähn e. kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus PICTRI 3 3
Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus ACRSCI 3 2
Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla SYLATR 3 1
Ristpart Tadorna tadorna TADTAD 2 1
Väike-konnakotkas Aquila pomarina AQUPOM 2 1
Kaljukotkas e. maakotkas Aquila chrysaetos AQUCHR 2 1
Tait Gallinula chloropus GALCHL 2 2
Merisk Haematopus ostralegus HAEOST 2 2
Väiketüll Charadrius dubius CHADUB 2 1
Kõvernokk-rüdi e. kõvernokk-risla Calidris ferruginea CALFER 2 1
Mustsaba-vigle Limosa limosa LIMLIM 2 1
Väikekajakas Hydrocoleus minutus HYDMIN 2 2
Väike-põõsalind Sylvia curruca SYLCUR 2 2
Tuhk-lehelind Phylloscopus humei PHYHUM 2 2
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus PHYLUS 2 1
Rägapart Anas querquedula ANAQUE 1 1
Väikepütt Tachybaptus ruficollis TACRUF 1 1
Valge-toonekurg Ciconia ciconia CICCIC 1 1
Lõopistrik Falco subbuteo FALSUB 1 1
Rukkirääk Crex crex CRECRE 1 1
Punajalg-tilder Tringa totanus TRITOT 1 1
Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans LARCAC 1 1
Alk Alca torda ALCTOR 1 1
Händkakk Strix uralensis STRURA 1 1
Karvasjalg-kakk Aegolius funereus AEGFUN 1 1
Sinirind Luscinia svecica LUSSVE 1 1
Kadakatäks Saxicola rubetra SAXTRA 1 1
Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus PHYINO 1 1
Väike-kärbsenäpp Ficedula parva FICPAR 1 1
värvuline  VÄRVsp 25165 5
tihaslased 6450 1
hani  ANSsp 4675 20
kajakas  LARsp 1831 8
naeru/kalakajakas  RID/CAN 600 1
rästas  TURsp 255 3
part ANAsp 196 3
hani/lagle  ANS/BRA 140 2
kaur GAVsp 76 3
luik  CYGsp 49 3
vintlased 40 1
vares CORsp 30 1
vart AYTsp 21 1
koskel MERsp 6 1
viu  BUTsp 5 2
salu/põhjatihane  PAL/MON 4 2
pääsuke 3 1
pistrik FALsp 3 1
kull  KULLsp 2 2
varblane  PASsp 1 1
lehelind  PHYsp 1 1
tihane  PARsp 1 1
tuvi  TUVIsp 1 1
kakk 1 1
kakk 1 1
räts ASIsp 1 1
  220239  

Foto: Ainar Unus