Jahieeskirja muudatused säästavad veelinde ja ronka

Trüki

Enne käesolava aasta linnujahihooaega jõustusid jahieeskirja muudatused, mis säästavad veelinde ja ronka. Jahiulukite hulgast arvati välja ohustatud aul ja hahk, kelle arvukus on oluliselt langenud ja kelle jahtimise vastu puudub ka küttide huvi. Samuti ei ole jahiulukid enam ronk ja hallhaigur, kelle küttimine oleks Euroopa Liidu linnudirektiivi järgi pidanud alates 2004. aastast olema lubatud vaid erandjuhul oluliste kahjustuste korral.

Jahieeskirja muudatusega nihutati ühtlasi hanejahi algust kümme päeva hilisemaks ehk 20. septembrile, et säästa Eestis pesitsevaid hallhanesid ja valgepõsk-laglesid. Kui mujal läheb neil liikidel üldiselt hästi, siis Eesti haudeasurkonnad on kidurad. 

Need jahieeskirja muudatused on osa ligi kahe aasta jooksul toimund läbirääkimiste tulemustest, kus osalesid Eesti Ornitoloogiaühing, Keskkonnaministeerium, Eesti Jahimeeste Selts, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja Keskkonnainspektsioon. Arutelud ja läbirääkimised linnujahi teemade üle jätkuvad, sest heade lahendusteta on veel pliihaavlite kasutamine ja selle kontrollimine, jahituristide õiguskuulekuse parandamine (näiteks kasutatakse elektroonilisi häälpeibuteid), linnujahiks lubatud alade võrgustiku ülevaatamine ja muu. Näiteks alustab Keskkonnaamet ilmselt lähiajal kaitsealadel toimuva linnujahi analüüsi.

Lisateave:
Veljo Volke, EOÜ linnukaitse spetsialist
veljo.volke@eoy.ee
5615 7088

Foto hahast: Kilvar Kessler