Nutikas linnumääraja

Trüki

Eesti Ornitoloogiaühing koostöös ettevõtetega 5D Vision ja Walk & Learn on loonud nutika linnumääraja. See aitab algajal linnuhuvilisel looduses kohatud linnuliiki tuvastada silma hakanud tunnuste, näiteks suuruse, noka kuju, värvuse, elupaiga vm järgi. Määraja sisaldab 267 Eesti linnuliiki ehk kõik siin regulaarselt pesitsevad, talvitavad ja läbirändavad linnud ning ka mõned haruldused. Iga liigi kohta on määrajas kirjeldus, pildid, helisalvestis, levikukaart jm. Määrajast on valminud veebikeskkond ja õues kasutamiseks nutirakendus "Eesti linnud". Nii veebimääraja kui ka rakendus on kõigile tasuta.
Linnumääraja veebikeskkond on osa uuest portaalist eLoodus, kus lisaks lindudele on ka taimede, kalade, imetajate jt liigirühmade määrajad. Portaali aluseks on Soome LuontoPortti OY veebikeskkond NatureGate, mille Eesti versioon on loodud ettevõtte 5D Vision juhtimisel. Linnumääraja veebiversioonis saab liikidega tutvuda fotode vahendusel, nutirakendus põhineb joonistustel. Portaalist leiab ka näidistöölehti õppetööks, üldinfot lindude kohta ja mõne lisafunktsiooni.

Nutika linnumääraja sihtrühm on peamiselt eesti keelt valdav uudishimulik inimene, loodusesõber või algaja linnuvaatleja sõltumata vanusest. Nutimääraja rakendust või veebilehte on hea abivahendina kasutada ka lindudega seotud teemade käsitlemisel koolides, õppeprogrammides jm. Nutikas linnumääraja innustab nö tavalisi inimesi lindudele rohkem tähelepanu pöörama ja tekitab suuremat huvi ümbritseva looduse vastu ning teeb lindude vaatamise ja määramise põnevamaks.

Nutika linnumääraja veebikeskkond asub aadressil http://linnud.loodus.ee. Nutirakendust "Eesti linnud" saab Android süsteemi nutiseadmetele alla laadida Google Play kaudu ja Apple`i toodetele AppStorest. Rakenduse suurus on umbes 35MB, selle kasutamiseks on vajalik Android OS 4.0 või uuem süsteem. Rakendus töötab ilma internetita, seda on soovi korral vaja vaid lisafunktsioonideks (helid ja kaardid). Peagi tuleb välja ka spetsiaalselt tahvelarvutitele optimeeritud versioon.

Nutikat linnumäärajat täiendatakse ja parandatakse pidevalt vastavalt kasutajate tagasisidele ja võimalustele. Tähelepanekud ja soovitused palume saata aadressil riho.kinks@eoy.ee.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab abi eest Kristjan Adojaani, Elo Hermanni, Veljo Runnelit, Marko Petersoni ja teisi, kes määraja loomisele kaasa aitasid. Nutikat linnumäärajat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, eLooduse portaali valmimist finantseeriti programmi "Keskkonnahariduse arendamine" alusel Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisateave: riho.kinks@eoy.ee, 7 422 195