Birdwatch 2009 tulemused

Trüki

Traditsiooniline rahvusvaheline linnuvaatlus Birdwatch 2009 toimus sel aastal 3. ja 4. oktoobril. Üritusest võttis osa 35 Euroopa riiki, kus korraldati üle 1800 linnuvaatlusürituse ning vaatlejad panid kahe päeva jooksul kirja ligi 3 miljonit lindu.

Eestis koordineeris rahvusvahelist linnuvaatlust BirdLife International`i siinne partner Eesti Ornitoloogiaühing. Kokku laekus ühingule 74 vaatlusankeeti, mille koostamisel osales vähemalt 168 inimest. Ankeedi täitjad vaatlesid Eestis kokku üle 180 000 isendi 169 liigist. Linnuhuviliste indu kahandas kindlasti kehv ilm, mis teisel päeval oli koguni nii hull, et mitmed kavandatud linnuretkedki ära jäeti. Vaatlejate sõnul mõjutas ilm ka linnustikku – sel ajal tavapärane rändeliikumine oli väga nõrk ning linnud olid pugenud peitu. Siiski oli kohatud linnuliikide arv üsna suur.

Kõige pikemad liiginimekirjad saabusid seekord oodatult tuntud rändeloenduspunktidest. Saaremaal Sõrve linnujaamas vaadeldi kahe päeva jooksul 99 liiki linde ning Lääne-Eestis Põõsaspea neemel EOÜ rändeloendusprojekti meeskonna poolt 94 liiki. Kirja pandud isendite arvult edestas Põõsaspea aga Sõrvet – vastavalt 32704 ja 24729 isendit. Niiöelda tavavaatlejatest kogusid enim liike Leho Aaslaid ja Vello Tarning (88 liiki), Kalle Muru (84 liiki) ning Ingrid ja Imre Aus (80 liiki). Üle 10 000 isendi õnnestus aga loendada veel Tallinna ja Läänemaa linnuklubi korraldatud retkedel (vastavalt 12 384 ja 10 980 isendit) ning Ingrid ja Imre Ausil (12 268 isendit).

Loendatud isendite arvult edestasid teisi liike selgelt valgepõsk-lagle (31 908 isendit), metsvint (22 679) ja viupart (19 917). Järgnevate liikide arvud jäid juba alla 10 000 isendi, neist arvukamad hallrästas, kuldnokk, hõbekajakas, sõtkas ja mustvaeras. 28 linnuliigil vaadeldi vaid ühte isendit. Nimekirjades kõige sagedamini esinenud liikideks olid seekord rasvatihane (90% nimestikest), hallvares (86%), pasknäär (81%), ronk (73%), sinikael-part, hallrästas ja harakas (kõik 71%).

Põnevamad kohatud liigid linnuvaatluspäevadel olid väikepütt, rabapistrik, lõunatirk, randkiur ja koldvint. Kohati ka mitmeid liike, kes tavaliselt on selleks ajaks meilt juba lahkunud, näiteks valge-toonekurg või väike-konnakotkas.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes linnuvaatlusel osalesid, üritusi korraldasid ja aitasid tulemusi kokku võtta. Linnuvaatluspäevade korraldamist toetasid Islandi, Norra ja Liechtensteini finantsmehhanismid Avatud Eesti Fondi vahendusel ning Nordic Digital AS.

Birdwatch 2009 kohatud liigid

Kokku registreeriti linnuvaatluspäevadel kahe päeva jooksul 168 liiki ja üle 180 000 isendi. Mõningad vaatlused, mille puhul on eksimise tõenäosus väga suur, oleme kokkuvõttest välja jätnud. Kui keegi Birdwatchil osalenutest leiab tabelis mõne puuduva liigi, mille määramises ta oli kindel, palume sellest teatada aadressil riho.kinks@eoy.ee.

 

Liik Nimekirju Isendeid
Laululuik 19 135
Rabahani 16 2528
Suur-laukhani 9 380
Hallhani 11 1155
Valgepõsk-lagle 24 31908
Mustlagle 4 124
Ristpart 2 8
Viupart 28 19917
Rääkspart 11 133
Piilpart 12 2254
Sinikael-part 52 4604
Soopart 7 1276
Rägapart 2 201
Luitsnokk-part 9 283
Punapea-vart 5 102
Tuttvart 13 988
Merivart 4 1331
Hahk 4 647
Aul 5 845
Mustvaeras 7 5537
Tõmmuvaeras 5 900
Sõtkas 24 6442
Väikekoskel 1 7
Rohukoskel 9 706
Jääkoskel 14 159
Laanepüü 5 7
Teder 3 5
Metsis 1 1
Nurmkana 12 95
Punakurk-kaur 4 603
Järvekaur 2 54
Väikepütt 1 2
Tuttpütt 16 221
Hallpõsk-pütt 3 51
Sarvikpütt 2 2
Kormoran 22 3352
Hõbehaigur 2 11
Hallhaigur 33 195
Valge-toonekurg 3 4
Merikotkas 17 29
Roo-loorkull 3 4
Välja-loorkull 8 9
Kanakull 12 13
Raudkull 22 98
Hiireviu 28 114
Karvasjalg-viu 5 5
Väike-konnakotkas 1 1
Tuuletallaja 6 7
Väikepistrik 4 4
Lõopistrik 2 4
Rabapistrik 3 4
Rooruik 1 1
Tait 8 13
Lauk 16 1822
Sookurg 12 919
Merisk 3 3
Liivatüll 10 91
Rüüt 8 297
Plüü 7 49
Kiivitaja 21 4283
Suurrüdi 2 7
Leeterüdi 3 5
Väikerüdi 2 42
Soorüdi 9 437
Tutkas 3 3
Tikutaja 12 46
Metskurvits 6 8
Vöötsaba-vigle 2 10
Tumetilder 1 12
Punajalg-tilder 1 1
Heletilder 1 1
Metstilder 1 3
Vihitaja 1 1
Kivirullija 2 2
Väikekajakas 2 3
Naerukajakas 25 2595
Kalakajakas 37 4860
Tõmmukajakas 2 3
Hõbekajakas 34 7085
Merikajakas 14 60
Tutt-tiir 1 2
Jõgitiir 2 2
Randtiir 1 1
Lõunatirk 1 1
Alk 2 2
Kodutuvi 38 1353
Õõnetuvi 7 242
Kaelustuvi 24 1444
Kaelus-turteltuvi 1 1
Värbkakk 2 3
Kodukakk 6 9
Händkakk 1 1
Kõrvukräts 1 1
Öösorr 1 1
Jäälind 13 16
Väänkael 1 2
Hallpea-rähn 6 6
Musträhn 19 25
Suur-kirjurähn 44 150
Tamme-kirjurähn 2 3
Valgeselg-kirjurähn 2 2
Väike-kirjurähn 9 15
Laanerähn 1 1
Nõmmelõoke 4 30
Põldlõoke 32 695
Kaldapääsuke 1 6
Suitsupääsuke 29 1257
Räästapääsuke 5 46
Randkiur 1 1
Metskiur 2 8
Sookiur 19 256
Hänilane 2 3
Linavästrik 34 336
Siidisaba 4 50
Käblik 14 29
Võsaraat 3 12
Punarind 32 114
Must-lepalind 5 9
Lepalind 3 4
Kivitäks 1 1
Musträstas 51 519
Hallrästas 52 7808
Laulurästas 19 165
Vainurästas 21 495
Hoburästas 15 380
Mustpea-põõsalind 1 5
Väike-lehelind 18 39
Salu-lehelind 3 5
Pöialpoiss 23 471
Väike-kärbsenäpp 1 2
Roohabekas 4 60
Sabatihane 14 134
Salutihane 26 109
Põhjatihane 27 131
Tutt-tihane 17 82
Musttihane 11 94
Sinitihane 33 405
Rasvatihane 66 1297
Puukoristaja 37 114
Porr 20 35
Punaselg-õgija 1 1
Hallõgija 10 17
Pasknäär 59 979
Harakas 52 364
Mänsak 14 25
Hakk 43 2760
Künnivares 29 1073
Hallvares 63 2612
Ronk 53 452
Kuldnokk 40 7475
Koduvarblane 30 421
Põldvarblane 45 816
Metsvint 36 22679
Põhjavint 12 1309
Koldvint 1 1
Rohevint 29 613
Ohakalind 27 492
Siisike 22 726
Kanepilind 16 241
Urvalind 4 35
Kuuse-käbilind 4 32
Männi-käbilind 1 2
Leevike 20 96
Suurnokk-vint 12 28
Lapi tsiitsitaja 1 1
Talvike 31 512
Rootsiitsitaja 13 86
Hani 12 3634
Kaur 1 38
luik 1 46
ujupart 1 846
sukelpart 1 716
vart 1 218
Väike värvuline 4 311
kurvits 1 58
Rästas 1 60
Pistrik 1 3
Kajakas 4 143
tirk/alk 1 8
varblane 2 21
tihane 1 40
KOKKU 169 liiki 74 180678

Birdwatch 2009 osalejad ja tulemused

Kokku laekus ühingule 74 vaatlusankeeti, mille koostamisel osales vähemalt 168 inimest. Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes linnuvaatlusel osalesid ja neil päevil lindudele tähelepanu pöörasid, samuti ürituste korraldajaid ja Tarvo Valkerit, kes aitas tulemusi kokku võtta ja edastada. Birdwatch ei ole võistlus ja allolev tabel ei ole edetabel. Enamuse linnusõprade emotsioonid ja vaatlused jäid ilmselt enda mälestustesse ja ei jõudnudki meieni.

 

Osalejad Liike Isendeid
Sõrve linnujaam: Robi-Jürgen Algo, Seppo Ekelund, Mati Martinson, Tomi Muukkonen, Petri Pietiläinen, Karl Eik Rebane 99 24729
Põõsaspea EOÜ rändeloendusmeeskond: Juho Könönen, Timo Pettay, Margus Ellermaa 94 32704
Leho Aaslaid, Vello Tarning 88 5506
Kalle Muru 84 3370
Ingrid ja Imre Aus 80 12268
Tiit Vohta 74 2979
Kabli linnujaam: Indrek, Jaak, Üllar ja Jaanika Tammekänd, Eike Vunk, Anu ja Olavi Vainu jt 71 2532
Rein Mikk, Olev Merivee 69 6553
Tallinna Linnuklubi: Eet ja Aarne Tuule, Meelis Uustal, Mihkel Jürgens, Viive Pallok, Katri Sanina, Thea Perm, Peeter Kibe, Katrin Luhaäär 67 12384
Läänemaa Linnuklubi: Taivo Leesment, Henn Sarv, Ivar Soopan, Arvo Tarmula, Marko ja Tarvo Valker jt 62 10980
Eru Lahe Rannarahva Selts: Elve Kuuskmäe, Meelis Allemann, Linda Metsaorg, Mauno Muldma, Mäido Hõbemäe 61 3665
Mati Kers 58 8097
Andrus Jair, Kaido Nei 56 2566
Riho Männik 56 4828
Tenno Laur, Urmas Kirsimäe 55 376
Ellen Randoja 49 265
Anne ja Maidu Kõoleht 48 1439
Laine ja Ain Laidvee 46 919
Aime Laidna 42 497
Liina ja Raul Eenpuu 40 1978
Rein Pärg, Vilja Padonik 39 8495
Peep Veedla 37 2240
Viljard Tuisk 35 804
Hillar Lipp 35 1798
Anu Arak, Toomas Truu, Maarja Möldre, Liisi Seil, Marko Suurmägi, Kadri Haavajõe, Hans Väre 34 920
Sergei Kolan 34 646
Eedi Lelov 33 712
Randar Türkel 32 1520
Kaarel Roht 32 439
Rein Pärg 29 788
Hannes Margusson 29 284
Kaja, Arno ja Taavi Kasemaa 28 2641
Riho Kinks, Kersti Mäestu, Saima Oras 27 1051
Õie Leis 26 533
Anneli ja Ulvar Liiva 25 2268
Anu Uibu 23 1045
Tiiu ja Toivo Hakman 22 1014
Liis Kumpas, Siim Lilleoja 22 923
Tõnis Muru 21 599
Maie ja Toomas Vikerpuur 21 405
Häli ja Margus Turjakas 20 564
Tõnis Nurk 20 94
Rein Kirst 20 631
Einar Laretei 20 614
Margus Harak 18 873
360 Kraadi seiklused: Triin Ivandi jt 18 78
H.Jaaku 18 196
Viive ja Endel Edula 18 326
Hannes Pehlak 18 106
Salme Kangur 17 180
Tiiu Belimova, Lidia Metsjõe, Imbi Nork 17 750
Pilvi Ailt, Ants Kuulmata 16 220
Merle Kääri 16 37
Jaanus Aua 16 96
Elle Soolep 14 144
Villem Piir 14 37
Ethel Lillemägi 14 108
Eve Mägi 13 4903
Lembit ja Kalev Tihkan 13 87
Aive Kiviselg 13 169
Mikk Kruusmägi, Moonika Hunt 13 532
Ants Tull 13 327
Anu ja Enn Soon 12 431
Iira Vatalin 10 28
Marek Põri 10 529
Virve Ahas jt 8 62
Kristiina Vallik 7 83
Tiina Org 7 39
Vesta Rahuoja, Risto Kukk 7 208
Mihkel Ord 6 402
Arne Laansalu 6 220
Anti Õun 6 21
Nikolai Raud 5 34
Rein Prints 3 19