Löö kaasa meie tegevustes

Trüki

Paljudele olulistele linnustikku puudutavatele küsimustele vastuste saamiseks on vajalik koguda suur hulk andmeid. Mida rohkem osalejaid ja andmeid, seda paremad ja usaldusväärsemad on meie teadmised. Sageli on neid teadmisi võimalik saada vaid suure hulga vabatahtlike abil. Siit leiad tegevused, mille juures on vajalik just paljude linnuhuviliste abi. Kaasalöömiseks ei pea olema EOÜ liige!

Osale ja anna oma panus Eesti linnustiku uurimisse!

EOÜ tegevused linnuvaatlejatele

Linnuvaatluspäevad

Muud sündmused