Komisjonid ja töörühmad

Trüki
 • EOÜ linnukaitsekomisjon
  Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitsekomisjoni töötab välja ühingu seisukohti ja tegevuskavasid päevakajaliste või pikemaajaliste linnukaitseprobleemide lahendamiseks, nõustab nendes küsimustes vajadusel ühingu nõukogu, juhatust ja projektijuhte.
  Koosseis: Veljo Volke (sekretär, veljo.volke@eoy.ee), Andrus Kuus, Aivar Leito, Vilju Lilleleht, Aleksei Lotman, Kaja Peterson, Urmas Sellis, Riho Kinks, Mati Kose, Jaanus Tanilsoo, Aivo Klein.
 • Seirekomisjon
  EOÜ seirekomisjon moodustati 2010. a. Komisjoni eesmärgiks on juhatuse ja nõukogu nõustamine lindude seirega seotud küsimustes ning ühingu seireprojektide vajaduse ja metoodika määramine.
  Koosseis: Renno Nellis (esimees, renno.nellis@eoy.ee), Hannes Pehlak, Aivar Leito, Margus Ellermaa, Rein Nellis, Indrek Tammekänd. Leho Luigujõe, Urmas Sellis, Andrus Jair, Jaanus Elts.
 • Eesti linnuharulduste komisjon
  Komisjoni (HK) põhiülesandeks on sõltumatult kontrollida ja hinnata teateid haruldaste lindude kohta vastavalt HK poolt koostatud nimestikule ning pidada Eesti Vabariigi territooriumil kindlaks tehtud linnuliikide ja -alamliikide nimestikku.
  Koosseis: Margus Ots (esimees, margus.ots@gmail.com), Mihkel Metslaid, Jan Nordblad, Uku Paal, Ranno Puumets.
 • Eesti linnunimetuste komisjon
  Eesti linnunimetuste komisjon töötab Eesti Ornitoloogiaühingu juures alates 1991. a. Komisjoni ülesandeks on maailma lindudele ametlike eestikeelsete nimeda andmine ja vastava nimestiku pidamine ning lindudega seotud muu oskussõnavara loomine ja terminite korrastamine. 
  Koosseis: Eerik Leibak (sekretär, eerik@elfond.ee), Mall Hiiemäe, Mihkel Jürgens, Asko Lõhmus (tegevus ajutiselt peatatud), Olav Renno, Elle-Mari Talivee. 
 • Kahlajatöörühm
  Alates 2006. aastast tegutsev töörühm koondab kahlajate uurimise ja kaitsega seotud looduskaitsjaid, teadlasi ja amatööre. Kahlajarühma kuulub ca 30 liiget. Kontakt: Hannes Pehlak (hannes.pehlak@eesti.ee).
 • Röövlinnutöörühm
  Töörühm tegeleb Eesti röövlindude käekäigu jälgimise ja kaitsega. Kontakt: Ülo Väli (ulo.vali@gmail.com)
 • Linnuatlase töörühm
  Linnuatlase töörühm moodustati 2003. a ja selle ülesandeks on uue Eesti haudelindude levikuatlase tööde planeerimine, koordineerimine ja metoodilise korrektsuse tagamine.
  Koosseis: Jaanus Elts (koordinaator, jaanus.elts@eoy.ee), Andrus Kuus, Kaja Peterson, Eerik Leibak, Lauri Klein, Agu Leivits, Andres Kuresoo, Riho Kinks.
 • Hariduse töörühm
  2012. a. loodud EOÜ hariduse töörühm tegeleb ühingu linnuhariduslike tegevuste planeerimise ja koordineerimisega. Ühingu eesmärgiks on pakkuda võimalikult mitmekülgseid linnuhariduslikke tegevusi nii EOÜ liikmetele kui ka laiemale avalikkusele. Hariduse töörühm ootab ettepanekuid EOÜ hariduslikeks tegevusteks. Eriti oodatud on initsiatiiv tegevuste elluviimisel. Oma ettepanekud palume saata e-postiga EOÜ hariduse ja liikmeskonna spetsialistile Kristiina Kübarsepale (kristiina.kybarsepp@eoy.ee).  
  Kooseis: Tarvo Valker, Elo Hermann, Andrus Jair, Riho Kinks, Monika Laurits-Arro, Thea Perm, Aarne Tuule, Peep Veedla.