Otsime ühingule võimekat juhti

Trüki

MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) kuulutab välja konkursi ühingu juhatuse liikme (juhataja) ametikoha täitmiseks. EOÜ on asutatud 1921. aastal ja tegutsenud järjepidevalt tänaseni. Alates 2000. aastast on EOÜ rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International täieõiguslik liige ja koostööpartner Eestis. Täna on EOÜ-s üle 500 liikme. EOÜ on lindudest, nende uurimisest ja kaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus. Oma eesmärkide saavutamiseks viib EOÜ läbi teadusuuringuid ja harrastusteaduse projekte.

Samuti aitab EOÜ kaasa lindude jaoks esmatähtsate elupaikade ja alade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele. EOÜ tegeleb päevakohaste teemadega, mis puudutavad Eesti linnustikku ja selle kaitset ning annab konsultatsioone ja eksperthinnanguid linnustikku puudutavates küsimustes.

Juhataja tööülesanded

Juhataja täidab EOÜ põhikirjaga (http://www.eoy.ee/node/24) juhatusele pandud kohustusi. Ta tagab EOÜ igapäevase toimimise, koordineerides nii organisatsioonisisest kui ka erinevate huvigruppide omavahelist koostööd. Ta korraldab EOÜ kontori tööd ja tagab selle ülesannete täitmise. Ta juhib EOÜ arengukava elluviimist ning algatab uusi arendustegevusi. Juhataja on ühingu esindaja  avalikkuse ees, seda ka rahvusvahelisel tasemel - näiteks konverentsidel ja koostöökohtumistel.

Sobival kandidaadil on:
- kõrgharidus loodus- või keskkonnateadustes või muul ühingu edukaks juhtimiseks eeldusi andval alal;
- juhtimiskogemus;
- rahvusvahelise koostöö kogemus;
- oskus läbi viia interdistsiplinaarseid koostööprojekte;
- huvi looduse ja eelkõige linnustiku vastu;
- baasteadmised lindude ökoloogiast;
- väga heal tasemel eesti keele valdamine;
- hea inglise keele oskus.

Juhatajaga sõlmitakse juhatuse liikme leping ning makstakse igakuist tasu. Talle tagatakse tööks vajalike vahendite kasutamise võimalus ja tööülesannete täitmisega seotud kulude katmine. Töökohaks on Tartu linn.

Kandidaadil palutakse esitada:
- CV;
- kõrgharidust tõendav dokument;
- motivatsioonikiri koos omapoolse palgasooviga;
- omapoolne visioon EOÜ arenguvõimalustest.

Dokumendid palutakse esitada EOÜ nõukogule aadressil cv@eoy.ee hiljemalt 15. jaanuaril 2018.

Täpsem teave konkursi kohta: 
Peep Veedla, EOÜ nõukogu esimees 
veedlapeep@gmail.com või tel +372 50 56 240.