Lihavõtte linnuvaatluspäevade lõplik kokkuvõte

Trüki

15.-16. aprillil toimunud lihavõtte linnuvaatluspäevadel pandi kirja üle 249 000 linnu 175 liigist. Kohatud lindude arv on viimase viie aasta linnuvaatluspäevade suurim. Kohatud liikide arv näib sõltuvat eelkõige lihavõtte linnuvaatluse ajast – mida hilisemale ajale lihavõtted langevad, seda rohkem liike. Käesoleva aasta liikide arv on veidi väiksem 2014. aasta liikide arvust (linnuvaatlus toimus 19.-20. aprillil), kuid suurem 2013., 2015. ja 2016. aasta liikide arvust (linnuvaatlus märtsi lõpus-aprilli alguses). 

Vaatluste nimekirju kogunes sel aastal 250, mis jääb veidi alla eelmise aasta rekordile (270). Nimekirjade koostamisel osales üle viiesaja inimese. Kõige pikema liiginimekirja 109 liigiga koostasid Kaur, Ekke, Päike Lee ja Renno Nellis ning Ene Maaten, Liliana Tamm-Maaten, Ott Maaten ja Riho Männnik. Järgnesid Kalle Muru ja Tarmo Teppe 107 liigiga. Kõige rohkem linde loendasid Vilja Padonik ja Rein Pärg (üle 25 000); järgnesid Kaarel Võhandu (üle 20 000) ning Ekke Rikka, Sigrid Ots ja Margus Ots (üle 18 000).

Üle poole kirjapandud lindudest moodustasid haned ja lagled: loendati peaaegu 44 000 suur-laukhane, üle 13 000 valgepõsk-lagle, 11 000 rabahane ja 67 000 määramata hane või lagle. Arvukamalt nähti veel metsvinte (ligi 15 000), hallrästaid (üle 10 000), mustvaeraid (üle 8 000) ja naerukajakaid (üle 7 000). Kõige sagedamini kohatud liik oli traditsiooniliselt rasvatihane, keda sellel aastal mainiti rohkem kui kolmes neljandikus nimekirjadest. Rohkem kui pooltes nimekirjades esinesid veel metsvint, punarind, hallvares, musträstas, sinitihane, kuldnokk ja rohevint.

Huvitavamatest liikidest võib mainida näiteks lühinokk-hane, punakael-laglet, must-toonekurge, puna- ja must-harksaba, väike- ja rabapistrikku, soorätsu, sarviklõokest, kaelusrästast, hele-urvalindu ja keltsalindu. Aasta lindu kaelus-turteltuvi nimetati 10 nimekirjas, kokku 23 lindu. Traditsiooniliselt märkisid vaatlejad paljude rändlindude kohtamist. Mõne hilja saabuva liigi puhul oli tõenäoliselt tegemist siiski määramisveaga ja need vaatlused jäid liiginimekirjast välja. Täpse piiri tõmbamine on siin väga raske, seetõttu palume vabandust kõigi nende ees, kelle vaatlused on välja jäänud ülekohtuselt.

EOÜ tänab kõiki vaatluspäevadel osalejaid, linnuretkede vabatahtlikke juhendajaid (Margus Ots, Eedi Lelov, Arne Laansalu, Meelis Uustal, Merle Kääri, Andres Kalamees jt) ning Kristjan Adojaani OÜ 5D Visionist tehnilise toe eest.

Lihavõtte linnuvaatluspäevadel kohatud linnuliigid, pdf

Puukoristaja foto: Jaanus Elts