Kinnitati Eesti Ornitoloogiaühingu pikaajaline arengukava

Trüki

Laupäeval, 8.aprillil 2017 toimunud üldkoosolekul kinnitasid Eesti Ornitoloogiaühingu liikmed ühingu arengukava aastateks 2017-2026.

Kavas seatakse pikaajalised eesmärgid kuues suuremas valdkonnas – liigid; alad ja elupaigad; huvikaitse; haridus ja teavitus; liikmeskond ja vabatahtlikud ning organisatsioon. 

Arengukava koostamisel osalesid Andres Kalamees, Margus Ots, Veljo Volke, Riho Kinks, Liis Keerberg, Meelis Uustal, Jaanus Elts, Marko Mägi, Mariliis Märtson, Renno Nellis, Mati Kose, Triin Leetmaa, Thea Perm, Aarne Tuule, Johan Boeijkens, Jürgen Ruut, Urmas Abel, Riho Marja, Veljo Runnel, Tarvo Valker ja Peep Veedla. Arengukava seminare ohjas ja kava koostamisel andis ühingule nõu strateegilise planeerimise konsultant Margus Nurk. Kava valmis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastuse toel, projekti “Eesti Ornitoloogiaühingu arengustrateegia ja jätkusuutliku rahastusmudeli loomine“ raames.

Arengukavaga saab tutvuda siin.