EOÜ linnuõppeprogrammid koolidele ja lasteaedadele

Trüki

Eesti Ornitoloogiaühing tegeleb lindude uurimise, kaitsmise ja tutvustamisega üle kogu Eesti. Meil on pikaajaline kogemus linnuteemaliste programmide, linnuõppe, retkede jm läbiviimisel nii täiskasvanutele, koolides kui ka lasteaedades. Praegu on meil pakkuda õppeprogramme, loenguid ja juhendamist nii lasteaia vanematele rühmadele, algklassidele, põhikoolile kui ka gümnaasiumile. Enamikku neist on võimalik läbi viia lasteaias või koolis ja selle lähiümbruses, meie juhendaja sõidab ise kohale. Soovi korral saab neid korraldada ka väljasõiduna kusagil mujal. Oleme paindlikud, valmis programme soovide järgi kohandama ning pakkuma ka muul soovitud linnuteemal juhendamist ja abi.

Meie programmid ja teenused on tasulised. Kui leiad siin pakutavast sobiva programmi või on muid soove, palun täpsusta (millist programmi või loengut, mitmele rühmale või klassile ja kui vanadele lastele, läbiviimine ühel päeval või mitmel jm) ja küsige meilt hinnapakkumist aadressil riho.kinks@eoy.ee või telefonil 742 2195. Soovitame programme tellida ühel päeval mitmele rühmale või klassile, nii tuleb kulu lapse ja rühma kohta kindlasti väiksem.

1. Talvised aialinnud ja nende toitmine

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti tavalisemaid talvel esinevaid aialinde ning räägitakse miks, millal ja kuidas toita talvel linde ja kuidas lindude heaolu parandada. Tutvustatakse erinevaid toidumaja tüüpe ja nende ise valmistamise võimalusi. Programmi esimene osa toimub toas loengu ja vestluse vormis, teine osa soovi korral õues asutuse territooriumil ja ettevalmistatud lindude toitmiskoha juures. Kõik osalejad saavad trükise „Talvised aialinnud ja nende abistamine“ ning värvimislehe.

Sihtgrupp:                  lasteaia vanem rühm (alates 5. eluaastast) ja 1.-3. klass
Grupi suurus:              üks lasteaiarühm või klass, osalevate õpetajate arv ei ole piiratud
Läbiviimise aeg:         novembrist veebruarini
Programmi kestus:      kuni 60 minutit
Tingimused osalejale.
Programmi tellija tagab kõiki osalejaid mahutava ruumi ning projektori ja ekraani kasutamise võimaluse. Tellija peab oma territooriumil sisse seadma lindude söötmiskoha, kus toidetakse linde umbes kahe nädala jooksul enne programmi toimumist. Kuni kümne osalejaga peab kogu programmi jooksul kaasas olema vähemalt 1 õpetaja, 11-25 osalejaga vähemalt kaks õpetajat.

2. Kevadised aialinnud ja nende abistamine

Õppeprogrammis tutvustatakse Eesti tavalisemaid kevadisi aialinde, räägitakse miks, kuidas ja kellele valmistada pesakaste ja luua muid pesitsusvõimalusi ning kuidas lindude heaolu parandada. Tutvustatakse erinevaid pesakastitüüpe, lüüakse kokku üks näidispesakast ning otsitakse sellele õues sobiv koht. Pesakast jääb programmi läbivale rühmale. Programmi esimene osa toimub toas loengu ja vestluse vormis, teine osa õues asutuse territooriumil. Kõik osalejad saavad trükise „Suvised aialinnud ja nende abistamine“ ja värvimislehe. Programmi kohandatakse vastavalt osalejate vanusele.

Sihtgrupp:                  lasteaia vanem rühm (alates 5. eluaastast) ja 1.-6. klass
Grupi suurus:              üks lasteaiarühm või klass, osalevate õpetajate arv ei ole piiratud
Läbiviimise aeg:         märtsist maini
Programmi kestus:      vastavalt tellija soovile ja võimalustele 60-90 minutit
Tingimused osalejale.

Programmi tellija tagab kõiki osalejaid mahutava ruumi ning projektori ja ekraani kasutamise võimaluse. Kuni kümne osalejaga peab kogu programmi jooksul kaasas olema vähemalt 1 õpetaja, 11-25 osalejaga vähemalt kaks õpetajat.

3. Linnuhommik

Õppekäik lasteaia või kooli vahetus ümbruses, mille jooksul õpitakse tundma kohatud linnuliike ja nende laulu, räägitakse lindude käitumisest, kohastumustest, iseärasustest, rändest, pesitsemisest, lindude abistamise võimalustest jm. Programmi ja teemasid kohandatakse vastavalt laste vanusele ja vajadusel vastavalt tellija soovidele.

Sihtgrupp:                  lasteaia vanem rühm (alates 5. eluaastast) ja 1.-9. klass
Grupi suurus:              üks lasteaiarühm või klass, osalevate õpetajate arv ei ole piiratud
Läbiviimise aeg:         märtsist maini
Programmi kestus:      vastavalt tellija soovile ja võimalustele kuni 60 minutit
Tingimused osalejale.

Kuni kümne osalejaga peab kogu programmi jooksul kaasas olema vähemalt 1 õpetaja, 11-25 osalejaga vähemalt kaks õpetajat.

4. Loengud

Eesti Ornitoloogiaühing pakub loenguid viiel teemal: kohastumused linnuriigis, linnud ja inimtegevus, lindude pesaelu, lindude ränne, linnud ja põllumajandus. Kõigi loengutega kaasnevad igale osalejale töölehed iseseisvaks tööks ja teadmiste kinnistamiseks.

Sihtgrupp:                  6.-9. klass
Grupi suurus:              ei ole piiratud
Läbiviimise aeg:         vastavalt tellija soovile
Programmi kestus:      vastavalt tellija soovile 45-90 minutit
Tingimused osalejale.

Programmi tellija tagab kõiki osalejaid mahutava ruumi ning projektori ja ekraani kasutamise võimaluse.

5. Õppekäik „Linnud ja nende elupaigad”

Õppekäik kooli poolt valitud linnukaitsealale. Õppekäigu raames tutvustatakse meie erinevaid linnuliike ja räägitakse lindude kohastumustest, vaadeldakse erinevaid elupaiku ja kooslusi ning teadvustatakse nende linnukaitselist tähtsust. Programm viiakse läbi lindude rände kõrgperioodil, mistõttu käsitletakse ka rändlinde varitsevaid ohte ning linnukaitsealade rolli rändlindude kaitses. Juhendajal on kaasas vähemalt üks vaatlustoru.

Sihtgrupp:                  7.-12. klass
Grupi suurus:              üks klass
Läbiviimise aeg:         olenevalt valitud kohast aprill-mai või september-oktoober
Programmi kestus:      oleneb valitud kohast ja tellija soovidest
Tingimused osalejale.

 Tellija korraldab bussi jm retkeks vajaliku. Rühmaga peab kaasas olema vähemalt üks õpetaja või täiskasvanud vastutaja.

6. Linnuretke juhendamine

Pakume looduslaagrisse või väljasõidule linnuretke juhendajat, kes aitab vajadusel ka marsruudi, vaatluskohtade, ajakava jm planeerimisel. Juhendaja poolt näidatava ja räägitava fookus lepitakse eelnevalt kokku vastavalt tellija soovidele. Sisaldab ka vähemalt ühe vaatlusteleskoobi kasutust retke jooksul.