Eesti Linnuharulduste Komisjoni lühitutvustus

Trüki

Eesti Linnuharulduste Komisjon (HK) moodustati Eesti Ornitoloogiaühingu juurde 1977. aastal. HK korraldab oma tegevuse vastavuses Euroopa Linnuharulduskomisjonide Liidu  (Association of European Rarities Committees, AERC) poolt esitatavate ühtlustatud nõuetega.

HK koosseisus on 5 põhi- ja kuni 5 varuliiget. Muudatusi koosseisus teeb komisjon.

Vastavalt põhimäärusele on HK põhiülesandeks on sõltumatult kontrollida ja hinnata teateid (sealhulgas püütud, rõngastatud või surnult leitud) haruldaste lindude kohta vastavalt HK poolt koostatud nimestikule. HK peab hoolt kandma, et ametlikesse andmebaasidesse võetavad ning ornitoloogilises kirjanduses avaldatavad andmed haruldaste linnuliikide kohta oleksid eelnevalt komisjonis läbi vaadatud ja heaks kiidetud.

Tähelepanekud haruldaste linnuliikide kohta saadetakse HK-le erilistel vaatlusblankettidel. Iga HK liige kontrollib ja hindab tähelepanekuid iseseisvalt. Hinnangute lahkumineku korral võetakse tähelepanek arutusele ja sellele järgnevale hääletusele HK koosolekul.

HK peab Eesti Vabariigi territooriumil kindlaks tehtud linnuliikide ja -alamliikide nimestikku.

Vaata ka: