Hirundo 2/1988

Lelov, E.
Harrastusornitoloogide tegevusest Pärnus
PDF

Mitt, H.
Sinikael-pardi ja laugu arvukuse muutustest Pärnu jõel
PDF

Lelov, E.
Kaljukotka pesitsusökoloogiast Edela-Eestis
PDF

Lauk, K.
Ronga pesitsemisest Pärnu rajoonis
PDF