Hirundo 2/1993

Lõhmus, A.
Kanakulli (Accipiter gentilis) toitumisest Eestis aastatel 1987-92
PDF

Mikk, R.
Kanakulli konflikt hakkidega
PDF

Lõhmus, A, Rander, R. & Rander, A.
Laeva röövlinnuruut 1992 aastal
PDF

Soom, E.
Roohabekad Kuressaares
PDF

Mikk, R. & Merivee, O.
Tõrva ümbruse lindude liiginimestik (1984-1989)
PDF

Elts, J.
Roo-ritsiklind nüüd ka Peipsi ääres
PDF

Aua, J.
Karjääride linnustikust
PDF

Sügav, P.
Tori valla Kruusakarjääride linnustikust
PDF

Elts, J. & Aua, J.
Lindude püügist Navesti jõe luhal
PDF

Padari, A.
Käina lahel pesitsevad linnud
PDF

Rootsmäe, L.
Urvalind on Eestis lepalembene
PDF

Anvelt, V.
Kolmvarvas-rähni pesitsemisest Järvamaal
PDF