Hirundo 2/1994

Randla, T.
Linnustiku riiklikust seirest
PDF

Leito, A.
Linnustiku riiklik seire Eestis: käivitamine ja esimesed tulemused
PDF

Ader, A. & Keskpaik, J.
Ornitofenoloogilise materjali kasutamise võimalused seires
PDF

Mägi, E.
Lindude pesitsemisest Kasari luhas
PDF

Lõhmus, A.
Kulliliste ja kakuliste seire tänapäeva Eestis
PDF

Leito, A.
Sügisrändel peatuvate hallhanede loendustulemustest Eestis
PDF

Kose, M.
Eesti Ornitoloogiaühingu pääsukeste seire projektist
PDF

Viht, E.
Metsislaste seirest Eestis
PDF

Ilmunud kirjandus
PDF