Hirundo 1/1997

Saateks

Lõhmus, A.
Röövlindude arvukuse muutustest Loode-Tartumaal
PDF

Evestus, T.
Kullilised Otepää ümbruses
PDF

Ojaste, I.
Tähelepanekud Palivere röövlinnuruudus
PDF

Väli, Ü.
Röövlinnud Lõuna-Hiiumaal
PDF

Klein, A. (koost.)
Soome linnumeeste röövlinnuvaatlustest Pärnumaal 1996. aastal
PDF

Randla, T.
Nõva kassikakkudest
PDF

Lõhmus, A.
Kuidas uurida röövlindude sigimisedukust?
PDF

Lõhmus, A., Evestus, T., Lauk, K. & Väli, Ü.
Röövlindude sigimisedukusest Ida- ja Kagu-Eestis
PDF

Lelov, E.
Tähelepanekuid röövlindudest
PDF

Projekt “Röövlindude seire püsialadel”
PDF

Kroonika
PDF