Hirundo 2/1997

Edula, E.
Andmeid vainu- ja laulurästa pesitsemisest Viljandi ümbruses aastail 1969-1993
PDF

Rootsmäe, L.
Hanede ja laglede sügisrändest 1994. aastal
PDF

Rootsmäe, L.
Hanede ja laglede kevadrändest 1995. aastal
PDF

Lepisk, A. & Leito, A.
Hanede kevadränne Räpina poldril 1997. aastal
PDF

Edula, E.
Proovialade haudelindudest Viljandi lähedal 1994. aastal
PDF

Pärnamets, H. & Lepisk, A.
Röövlindude arvukusest Räpina vallas ja Laheda püsialal
PDF

Aua, J.
Jõgeva maakonna karjääride haudelinnustikust
PDF

Aua, J.
Mis teeb väiketüllist Eesti inimkaaslevaima kurvitsalise?
PDF

Lilleleht, V. & Lõhmus, A. (koost.)
Euroopa lindude nimestik
PDF

EOÜ kroonika ja teated
PDF