Hirundo 2/1998

Lõhmus, A., Kuresoo, A., Leibak, E., Leito, A., Lilleleht, V., Kose, M., Leivits, A., Luigujõe, L. & Sellis, U.
Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus
PDF

Elts, J. & Tuule, E.
Talilindude arvukuse muutustest Sauel
PDF

Lõhmus, A.
Kas suur-kirjurähn ehitab pesa ökonoomselt?
PDF

Ader, A.
Linnusõbrad ja internet
PDF

Lühiteated
Lõhmus, A.
Sinikael-part pesitses hiireviu asustatud pesas
Lõhmus, A.
Ebaharilikult tume loorkull
Elts, J. & Aua, J.
Hänilased läbirändel
PDF

EOÜ kroonika, linnukaitseuudised ja teated
PDF