Hirundo 1/2009

Elts, J., Kuresoo, A., Leibak, E., Leito, A., Leivits, A., Lilleleht, V., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, R., Nellis, R. & Ots, M.
Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2003–2008
PDF

Ots, M.
Valge-toonekurg (Ciconia ciconia) Eestis aastani 2008.
PDF

Pehlak, H.
Eesti vanim teadaolev niidurüdi (Calidris alpina schinzii) pesitses Põgaris
PDF

Aua, J.
Rasvatihase (Parus major) talisalga sooline struktuur ja arvukuse muutus
PDF

Kroonika ja teated
PDF