Hirundo 2/2009

Leivits, M., Leivits, A., Klein, A., Kuus, A., Leibak, E., Merivee, M., Soppe, A., Tammekänd, I., Tammekänd, J. & Vilbaste, E.
Külastuskoormuse mõju rüüda (Pluvialis apricaria) elupaigasobivusele Nigula rabas
PDF

Ots, M.
Linnuharuldused Eestis 2007-2008: Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 7
PDF

Aua, J.
Pesakoha valikust ja pesade rüüstest hahal (Somateria mollissima) Kolga lahe saartel
PDF

Lühiteated
PDF

Kroonika ja teated