List of Estonian birds

Printer-friendly version

 

Esinemiskategooriad / Categories
Eesti lindude nimestik / List of Estonian birds (.xls, 70k)

Eesti lindude nimestikku kuulub 08.01.2015 seisuga 385 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud (kategooriad A-C) linnuliiki. Teadmata päritoluga liike (kategooria D) ja vangistusest põgenenud liike (kategooria E) ametlikku liiginimekirja ei kanta, nende loetelu leiab nimekirja lõpust eraldi väljatooduna.

Altogether, 385 species of apparently wild state or released species which have established self-supporting breeding populations in Estonia or in neighbouring countries (i.e. categories A-C) have been recorded in Estonia by 08.01.2015.

 

HANELISED ANSERIFORMES      
         
Partlased Anatidae      
         
Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A
Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan  
Ameerika väikeluik ~ columbianus columbianus   Whistling Swan A
Väikeluik ~ columbianus bewickii   Bewick’s Swan A
Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg Whooper Swan A
Rabahani Anser fabalis Ans fab Bean Goose  
Rabahani ~ fabalis fabalis   Taiga Bean Goose A
Tundra-rabahani ~ fabalis rossicus   Tundra Bean Goose A
Lühinokk-hani Anser brachyrhynchus Ans bra Pink-footed Goose A
Suur-laukhani Anser albifrons Ans alb Greater White-fronted Goose  
Suur-laukhani ~ albifrons albifrons     A
Grööni suur-laukhani ~ albifrons flavirostris   Greenland White-fronted Goose A
Väike-laukhani Anser erythropus Ans ery Lesser White-fronted Goose A
Hallhani e. roohani Anser anser Ans ans Greylag Goose  
Hallhani e. roohani ~ anser anser     A
Kanada lagle Branta canadensis Bra can Canada Goose  
Kanada lagle ~ canadensis canadensis     C
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis Bra leu Barnacle Goose A
Mustlagle Branta bernicla Bra ber Brent Goose  
Mustlagle ~ bernicla bernicla   Dark-bellied Brent Goose A
Lääne-mustlagle ~ bernicla hrota   Pale-bellied Brent Goose A
Kirde-mustlagle ~ bernicla nigricans   Black Brent A
Punakael-lagle Branta ruficollis Bra ruf Red-breasted Goose A
Tulipart Tadorna ferruginea Tad fer Ruddy Shelduck A
Ristpart Tadorna tadorna Tad tad Common Shelduck A
Mandariinpart Aix galericulata Aix gal Mandarin Duck C
Viupart Anas penelope Ana pen Eurasian Wigeon A
Ameerika viupart Anas americana Ana ame American Wigeon A
Rääkspart Anas strepera Ana str Gadwall  
Rääkspart ~ strepera strepera     A
Piilpart Anas crecca Ana cre Eurasian Teal  
Piilpart ~crecca crecca     A
Ameerika piilpart Anas carolinensis Ana car Green-winged Teal A
Sinikael-part Anas platyrhynchos Ana pla Mallard  
Sinikael-part ~ platyrhynchos platyrhynchos     A
Soopart e. pahlsaba-part Anas acuta Ana acu Northern Pintail  
Soopart e. pahlsaba-part ~ acuta acuta     A
Rägapart Anas querquedula Ana que Garganey A
Sini-rägapart Anas discors Ana dis Blue-winged Teal A
Luitsnokk-part Anas clypeata Ana cly Northern Shoveler A
Punanokk-vart Netta rufina Net ruf Red-crested Pochard A
Punapea-vart Aythya ferina Ayt fer Common Pochard A
Lannuvart Aythya collaris Ayt col Ring-necked Duck A
Valgesilm-vart e. ruskevart Aythya nyroca Ayt nyr Ferruginous Duck A
Tuttvart Aythya fuligula Ayt ful Tufted Duck A
Merivart Aythya marila Ayt mar Greater Scaup  
Merivart ~ marila marila     A
Hahk Somateria mollissima Som mol Common Eider  
Hahk ~ mollissima mollissima     A
Kuninghahk Somateria spectabilis Som spe King Eider A
Kirjuhahk Polysticta stelleri Pol ste Steller's Eider A
Aul Clangula hyemalis Cla hye Long-tailed Duck A
Mustvaeras Melanitta nigra Mel nig Common Scoter  
Mustvaeras ~ nigra nigra     A
Ida-mustvaeras Melanitta americana Mel ame Black Scoter A
Prillvaeras Melanitta perspicillata Mel per Surf Scoter A
Tõmmuvaeras Melanitta fusca Mel fus Velvet Scoter  
Tõmmuvaeras ~ fusca fusca     A
Sõtkas Bucephala clangula Buc cla Common Goldeneye  
Sõtkas ~ clangula clangula     A
Väikekoskel e. pudukoskel Mergellus albellus Mer alb Smew A
Rohukoskel Mergus serrator Mer ser Red-breasted Merganser A
Jääkoskel Mergus merganser Mer mer Goosander  
Jääkoskel ~ merganser merganser     A
         
         
KANALISED GALLIFORMES      
         
Metsislased e. püülased Tetraonidae      
         
Laanepüü Tetrastes bonasia Tet bon Hazel Grouse  
Laanepüü ~ bonasia bonasia     A
Rabapüü Lagopus lagopus Lag lag Willow Ptarmigan  
Rabapüü ~ lagopus rossica     A
Teder Tetrao tetrix Tet rix Black Grouse  
Teder ~ tetrix tetrix     A
Metsis e. mõtus Tetrao urogallus Tet uro Western Capercaillie  
Metsis e. mõtus ~ urogallus urogallus     A
         
Faasanlased e. kanalased Phasianidae      
         
Nurmkana Perdix perdix Per per Grey Partridge  
Nurmkana ~ perdix lucida     A
Põldvutt Coturnix coturnix Cot cot Common Quail  
Põldvutt ~ coturnix coturnix     A
         
         
KAURILISED GAVIIFORMES      
         
Kaurlased Gaviidae      
         
Punakurk-kaur Gavia stellata Gav ste Red-throated Diver A
Järvekaur Gavia arctica Gav arc Black-throated Diver  
Järvekaur ~ arctica arctica     A
Jääkaur Gavia immer Gav imm Great Northern Diver A
Tundrakaur Gavia adamsii Gav ada Yellow-billed Diver A
         
         
PÜTILISED PODICIPEDIFORMES      
         
Pütlased Podicipedidae      
         
Väikepütt e. punakael-pütt Tachybaptus ruficollis Tac ruf Little Grebe  
Väikepütt e. punakael-pütt ~ ruficollis ruficollis     A
Tuttpütt Podiceps cristatus Pod cri Great Crested Grebe  
Tuttpütt ~ cristatus cristatus     A
Hallpõsk-pütt Podiceps grisegena Pod gri Red-necked Grebe  
Hallpõsk-pütt ~ grisegena grisegena     A
Sarvikpütt Podiceps auritus Pod aur Slavonian Grebe A
Mustkael-pütt Podiceps nigricollis Pod nig Black-necked Grebe  
Mustkael-pütt ~ nigricollis nigricollis     A
         
         
TORMILINNULISED PROCELLARIIFORMES      
         
Tormilindlased Procellariidae      
         
Atlantise tormilind Calonectris diomedea ssp. Cal dio Cory's Shearwater A
Baleaari tormilind Puffinus mauretanicus Puf mau Balearic Shearwater A
         
Tormipääsulased Hydrobatidae      
         
Põhja-tormipääsu Oceanodroma leucorhoa Oce leu Leach's Storm-Petrel  
Põhja-tormipääsu ~ leucorhoa leucorhoa     A
         
         
PELIKANILISED PELECANIFORMES      
         
Suulalased Sulidae      
         
Suula Morus bassanus Mor bas Northern Gannet A
         
Kormoranlased Phalacrocoracidae      
         
Kormoran e. karbas Phalacrocorax carbo Pha car Great Cormorant  
Atlandi kormoran e. atlandi karbas ~ carbo carbo     A
Kormoran e. karbas ~ carbo sinensis     A
         
Pelikanlased Pelecanidae      
         
Pelikan e. roosapelikan Pelecanus onocrotalus Pel ono Great White Pelican A
         
         
TOONEKURELISED CICONIIFORMES      
         
Haigurlased Ardeidae      
         
Hüüp Botaurus stellaris Bot ste Great Bittern  
Hüüp ~ stellaris stellaris     A
Väikehüüp Ixobrychus minutus Ixo min Little Bittern  
Väikehüüp ~ minutus minutus     A
Ööhaigur Nycticorax nycticorax Nyc nyc Black-crowned Night Heron  
Ööhaigur ~ nycticorax nycticorax     A
Siidhaigur Egretta garzetta Egr gar Little Egret A
Hõbehaigur Egretta alba Egr alb Great Egret  
Hõbehaigur ~ alba alba     A
Hallhaigur Ardea cinerea Ard cin Grey Heron  
Hallhaigur ~ cinerea cinerea     A
Purpurhaigur Ardea purpurea Ard pur Purple Heron  
Purpurhaigur ~ purprea purpurea     A
         
Toonekurglased Ciconiidae      
         
Must-toonekurg Ciconia nigra Cic nig Black Stork A
Valge-toonekurg Ciconia ciconia Cic cic White Stork  
Valge-toonekurg ~ ciconia ciconia     A
         
Iibislased Threskiornithidae      
         
Tõmmuiibis e. läikiibis Plegadis falcinellus Ple fal Glossy Ibis  
Tõmmuiibis e. läikiibis ~ falcinellus falcinellus     A
Luitsnokk-iibis Platalea leucorodia Pla leu Eurasian Spoonbill  
Luitsnokk-iibis ~ leucorodia leucorodia     A
         
         
HAUKALISED ACCIPITRIFORMES      
         
Haugaslased Accipitridae      
         
Herilaseviu Pernis apivorus Per api European Honey-Buzzard A
Must-harksaba Milvus migrans Mil mig Black Kite  
Must-harksaba ~ migrans migrans     A
Puna-harksaba Milvus milvus Mil mil Red Kite  
Puna-harksaba ~ milvus milvus     A
Merikotkas Haliaeetus albicilla Hal alb White-tailed Eagle A
Raipekotkas Neophron percnopterus Neo per Egyptian Vulture  
Raipekotkas ~ percnopterus percnopterus     A
Kaeluskotkas Gyps fulvus Gyp ful European Griffon Vulture  
Kaeluskotkas ~ fulvus fulvus     A
Raisakotkas Aegypius monachus Aeg mon Monk Vulture A
Madukotkas Circaetus gallicus Cir gal Short-toed Eagle A
Roo-loorkull Circus aeruginosus Cir aer Eurasian Marsh Harrier  
Roo-loorkull ~ aeruginosus aeruginosus     A
Välja-loorkull Circus cyaneus Cir cya Hen Harrier  
Välja-loorkull ~cyaneus cyaneus     A
Stepi-loorkull Circus macrourus Cir mac Pallid Harrier A
Soo-loorkull Circus pygargus Cir pyg Montagu's Harrier A
Kanakull Accipiter gentilis Acc gen Northern Goshawk  
Kanakull ~ gentilis gentilis     A
Põhja-kanakull ~ gentilis buteoides     A
Raudkull Accipiter nisus Acc nis Eurasian Sparrowhawk  
Raudkull ~nisus nisus     A
Hiireviu Buteo buteo But but Common Buzzard  
Lääne-hiireviu ~ buteo buteo     A
Hiireviu ~ buteo vulpinus     A
Karvasjalg-viu e. taliviu Buteo lagopus But lag Rough-legged Buzzard  
Karvasjalg-viu e. taliviu ~ lagopus lagopus     A
Väike-konnakotkas Aquila pomarina Aqu pom Lesser Spotted Eagle  
Väike-konnakotkas ~ pomarina pomarina     A
Suur-konnakotkas Aquila clanga Aqu cla Greater Spotted Eagle A
Stepikotkas Aquila nipalensis Aqu nip Steppe Eagle  
Stepikotkas ~ nipalensis orientalis     A
Kaljukotkas e. maakotkas Aquila chrysaetos Aqu chr Golden Eagle  
Kaljukotkas e. maakotkas ~ chrysaetos chrysaetos     A
Kääbuskotkas Aquila pennata Aqu pen Booted Eagle A
         
Kalakotkaslased Pandionidae      
         
Kalakotkas Pandion haliaetus Pan hal Osprey  
Kalakotkas ~ haliaetus haliaetus     A
         
         
PISTRIKULISED FALCONIFORMES      
         
Pistriklased Falconidae      
         
Stepi-tuuletallaja Falco naumanni Fal nau Lesser Kestrel A
Tuuletallaja Falco tinnunculus Fal tin Common Kestrel  
Tuuletallaja ~ tinnunculus tinnunculus     A
Punajalg-pistrik Falco vespertinus Fal ves Red-footed Falcon A
Väikepistrik Falco columbarius Fal col Merlin  
Väikepistrik ~ columbarius aesalon     A
Lõopistrik Falco subbuteo Fal sub Eurasian Hobby  
Lõopistrik ~ subbuteo subbuteo     A
Stepipistrik Falco cherrug Fal che Saker Falcon A
Jahipistrik Falco rusticolus Fal rus Gyr Falcon A
Rabapistrik Falco peregrinus Fal per Peregrine Falcon  
Rabapistrik ~ peregrinus peregrinus     A
         
         
KURELISED GRUIFORMES      
         
Ruiklased Rallidae      
         
Rooruik Rallus aquaticus Ral aqu Water Rail  
Rooruik ~ aquaticus aquaticus     A
Täpikhuik Porzana porzana Por ana Spotted Crake A
Väikehuik Porzana parva Por par Little Crake A
Värbhuik Porzana pusilla Por pus Baillon's Crake A
Rukkirääk Crex crex Cre cre Corn Crake A
Tait Gallinula chloropus Gal chl Common Moorhen  
Tait ~ chloropus chloropus     A
Lauk Fulica atra Ful atr Common Coot  
Lauk ~ atra atra     A
         
Kurglased Gruidae      
         
Sookurg Grus grus Gru gru Common Crane  
Sookurg ~ grus grus     A
Kanada kurg Grus canadensis Gru can Sandhill Crane A
Neitsikurg Grus virgo Gru vir Demoiselle Crane A
         
Traplased Otidae      
         
Väiketrapp Tetrax tetrax Tet rax Little Bustard B
Suurtrapp Otis tarda Oti tar Great Bustard  
Suurtrapp ~ tarda tarda     A
         
         
KURVITSALISED CHARADRIIFORMES      
         
Merisklased Haematopodidae      
         
Merisk Haematopus ostralegus Hae ost Eurasian Oystercatcher  
Merisk ~ ostralegus ostralegus     A
         
Naaskelnoklased Recurvirostridae      
         
Karkjalg Himantopus himantopus Him him Black-winged Stilt  
Karkjalg ~ himantopus himantopus     A
Naaskelnokk Recurvirostra avosetta Rec avo Pied Avocet A
         
Jämejalglased Burhinidae      
         
Jämejalg Burhinus oedicnemus Bur oed Stone-Curlew  
Jämejalg ~ oedicnemus oedicnemus     A
         
Jooksurlased Glareolidae      
         
Kõnnu-pääsujooksur Glareola pratincola Gla pra Collared Pratincole  
Kõnnu-pääsujooksur ~ pratincola pratincola     A
Stepi-pääsujooksur Glareola nordmanni Gla nor Black-winged Pratincole A
         
Tülllased Charadriidae      
         
Väiketüll Charadrius dubius Cha dub Little Ringed Plover  
Väiketüll ~ dubius curonicus     A
Liivatüll Charadrius hiaticula Cha hia Ringed Plover  
Liivatüll ~ hiaticula hiaticula     A
Tundratüll ~ hiaticula tundrae     A
Mustjalg-tüll e. meritüll Charadrius alexandrinus Cha ale Kentish Plover  
Mustjalg-tüll e. meritüll ~ alexandrinus alexandrinus     A
Kõrbetüll Charadrius leschenaultii Cha les Greater Sand Plover A
Roosterind-tüll e. mornel Charadrius morinellus Cha mor Eurasian Dotterel A
Tundrarüüt Pluvialis fulva Plu ful Pacific Golden Plover A
Rüüt Pluvialis apricaria Plu apr European Golden Plover A
Plüü Pluvialis squatarola Plu squ Grey Plover A
Stepikiivitaja Vanellus gregarius Van gre Sociable Lapwing A
Valgesaba-kiivitaja Vanellus leucurus Van leu White-tailed Lapwing A
Kiivitaja Vanellus vanellus Van van Northern Lapwing A
         
Kurvitslased Scolopacidae      
         
Suurrüdi e. suurrisla Calidris canutus Cal can Red Knot  
Suurrüdi e. suurrisla ~ canutus canutus     A
Leeterüdi e. leeterisla Calidris alba Cal alb Sanderling A
Väikerüdi e. väikerisla Calidris minuta Cal uta Little Stint A
Värbrüdi e. värbrisla Calidris temminckii Cal tem Temminck's Stint A
Kiripugu-rüdi e. kiripugu-risla Calidris melanotos Cal mel Pectoral Sandpiper A
Älverüdi e. älverisla Calidris acuminata Cal acu Sharp-tailed Sandpiper A
Kõvernokk-rüdi e. kõvernokk-risla Calidris ferruginea Cal fer Curlew Sandpiper A
Merirüdi e. meririsla Calidris maritima Cal mar Purple Sandpiper A
Soorüdi e. soorisla Calidris alpina Cal alp Dunlin  
Tundrarüdi e. tundrarisla ~ alpina alpina     A
Niidurüdi e. niidurisla ~ alpina schinzii     A
Plütt Limicola falcinellus Lim fal Broad-billed Sandpiper  
Plütt ~ falcinellus falcinellus     A
Ruugerüdi Tryngites subruficollis Try sub Buff-breasted Sandpiper A
Tutkas Philomachus pugnax Phi pug Ruff A
Mudanepp Lymnocryptes minimus Lym min Jack Snipe A
Tikutaja e. taevasikk Gallinago gallinago Gal gal Common Snipe  
Tikutaja e. taevasikk ~ gallinago gallinago     A
Rohunepp Gallinago media Gal med Great Snipe A
Tundra-neppvigle Limnodromus scolopaceus Lim sco Long-billed Dowitcher A
Metskurvits Scolopax rusticola Sco rus Eurasian Woodcock A
Mustsaba-vigle Limosa limosa Lim lim Black-tailed Godwit  
Mustsaba-vigle ~ limosa limosa     A
Vöötsaba-vigle Limosa lapponica Lim lap Bar-tailed Godwit  
Vöötsaba-vigle ~ lapponica lapponica     A
Väikekoovitaja Numenius phaeopus Num pha Whimbrel  
Väikekoovitaja ~ phaeopus phaeopus     A
Suurkoovitaja Numenius arquata Num arq Eurasian Curlew  
Suurkoovitaja ~ arquata arquata     A
Hallkibu e. kibutilder Xenus cinereus Xen cin Terek Sandpiper A
Vihitaja e. jõgitilder Actitis hypoleucos Act hyp Common Sandpiper A
Metstilder Tringa ochropus Tri och Green Sandpiper A
Tumetilder Tringa erythropus Tri ery Spotted Redshank A
Heletilder Tringa nebularia Tri neb Common Greenshank A
Lammitilder Tringa stagnatilis Tri sta Marsh Sandpiper A
Mudatilder Tringa glareola Tri gla Wood Sandpiper A
Punajalg-tilder Tringa totanus Tri tot Common Redshank  
Punajalg-tilder ~ totanus totanus     A
Kivirullija Arenaria interpres Are int Ruddy Turnstone  
Kivirullija ~ interpres interpres     A
Suur-veetallaja Phalaropus tricolor Pha tri Wilson's Phalarope A
Veetallaja Phalaropus lobatus Pha lob Red-necked Phalarope A
Puna-veetallaja Phalaropus fulicarius Pha ful Grey Phalarope A
         
Änlased Stercorariidae      
         
Laisaba-änn Stercorarius pomarinus Ste pom Pomarine Skua A
Söödikänn Stercorarius parasiticus Ste cus Arctic Skua A
Pikksaba-änn Stercorarius longicaudus Ste lon Long-tailed Skua  
Pikksaba-änn ~ longicaudus longicaudus     A
Suuränn Stercorarius skua Ste sku Great Skua A
         
Kajaklased Laridae      
         
Karbuskajakas e. mustpea-kajakas Larus melanocephalus Lar mel Mediterranean Gull A
Naerukajakas Larus ridibundus Lar rid Black-headed Gull A
Kalakajakas Larus canus Lar can Mew Gull  
Kalakajakas ~ canus canus     A
Järve-kalakajakas ~ canus heinei     A
Tõmmukajakas Larus fuscus Lar fus Lesser Black-backed Gull  
Tõmmukajakas ~ fuscus fuscus   Baltic Gull A
Hõbekajakas Larus argentatus Lar arg Herring Gull  
Hõbekajakas ~ argentatus argentatus     A
Koldjalg-hõbekajakas Larus cachinnans Lar cac Caspian Gull A
Lõuna-hõbekajakas Larus michahellis Lar mic Yellow-legged Gull A
Polaarkajakas Larus glaucoides Lar gla Iceland Gull A
Jääkajakas Larus hyperboreus Lar hyp Glaucous Gull  
Jääkajakas ~ hyperboreus hyperboreus     A
Merikajakas Larus marinus Lar mar Great Black-backed Gull A
Roosakajakas Rhodostethia rosea Rho ros Ross's Gull A
Kaljukajakas Rissa tridactyla Ris tri Black-legged Kittiwake  
Kaljukajakas ~ tridactyla tridactyla     A
Vandelkajakas Pagophila eburnea Pag ebu Ivory Gull A
Harksaba-kajakas Xema sabini Xem sab Sabine's Gull A
Väikekajakas Hydrocoloeus minutus Hyd min Little Gull A
         
Tiirlased Sternidae      
         
Naerutiir Gelochelidon nilotica Gel nil Gull-billed Tern  
Naerutiir ~ nilotica nilotica     A
Räusktiir e. räusk Hydroprogne caspia Hyd cas Caspian Tern A
Tutt-tiir Sterna sandvicensis Ste san Sandwich Tern  
Tutt-tiir ~ sandvicensis sandvicensis     A
Jõgitiir Sterna hirundo Ste hir Common Tern  
Jõgitiir ~ hirundo hirundo     A
Randtiir Sterna paradisaea Ste aea Arctic Tern A
Väiketiir Sternula albifrons Ste alb Little Tern  
Väiketiir ~ albifrons albifrons     A
Habeviires Chlidonias hybrida Chl hyb Whiskered Tern  
Habeviires ~ hybrida hybrida     A
Mustviires Chlidonias niger Chl nig Black Tern  
Mustviires ~ niger niger     A
Valgetiib-viires Chlidonias leucopterus Chl leu White-winged Tern A
         
Alklased Alcidae      
         
Lõunatirk Uria aalge Uri aal Common Guillemot  
Lõunatirk ~ aalge aalge     A
Alk Alca torda Alc tor Razorbill  
Alk ~ torda torda     A
Krüüsel Cepphus grylle Cep gry Black Guillemot  
Krüüsel ~ grylle grylle     A
Väikealk e. ürr Alle alle All all Little Auk  
Väikealk e. ürr ~ alle alle     A
         
         
VURILALISED PTEROCLIDIFORMES      
         
Vurillased Pteroclididae      
         
Stepivuril Syrrhaptes paradoxus Syr par Pallas's Sandgrouse B
         
         
TUVILISED COLUMBIFORMES      
         
Tuvilased Columbidae      
         
Kaljutuvi Columba livia Col liv Rock Pigeon  
Kodutuvi ~ livia (f. domestica)   Feral Pigeon C
Õõnetuvi Columba oenas Col oen Stock Pigeon  
Õõnetuvi ~ oenas oenas     A
Kaelustuvi e. meigas Columba palumbus Col pal Common Wood Pigeon  
Kaelustuvi e. meigas ~ palumbus palumbus     A
Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi Streptopelia decaocto Str dec Eurasian Collared Dove  
Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi ~ decaocto decaocto     A
Turteltuvi Streptopelia turtur Str tur European Turtle Dove  
Turteltuvi ~ turtur turtur     A
Suur-turteltuvi Streptopelia orientalis Str ori Oriental Turtle-Dove  
Suur-turteltuvi ~ orientalis meena     A
         
         
KÄOLISED CUCULIFORMES      
         
Kägulased Cuculidae      
         
Kägu Cuculus canorus Cuc can Common Cuckoo  
Kägu ~ canorus canorus     A
         
         
KAKULISED STRIGIFORMES      
         
Loorkaklased Tytonidae      
         
Loorkakk Tyto alba Tyt alb Barn Owl  
Loorkakk ~ alba guttata     A
         
Kaklased Strigidae      
         
Kassikakk Bubo bubo Bub bub Eagle Owl  
Kassikakk ~ bubo bubo     A
Lumekakk Bubo scandiacus Bub sca Snowy Owl A
Vöötkakk Surnia ulula Sur ulu Northern Hawk Owl  
Vöötkakk ~ ulula ulula     A
Värbkakk Glaucidium passerinum Gla pas Pygmy Owl  
Värbkakk ~ passerinus passerinum     A
Kivikakk Athene noctua Ath noc Little Owl  
Kivikakk ~ noctua vidalii     B
Kodukakk Strix aluco Str alu Tawny Owl  
Kodukakk ~ aluco aluco     A
Händkakk Strix uralensis Str ura Ural Owl  
Händkakk ~ uralensis liturata     A
Habekakk Strix nebulosa Str neb Great Grey Owl  
Habekakk ~ nebulosa lapponica     A
Kõrvukräts Asio otus Asi otu Long-eared Owl  
Kõrvukräts ~ otus otus     A
Sooräts Asio flammeus Asi fla Short-eared Owl  
Sooräts ~ flammeus flammeus     A
Karvasjalg-kakk e. laanekakk Aegolius funereus Aeg fun Tengmalm's Owl  
Karvasjalg-kakk e. laanekakk ~ funereus funereus     A
         
         
ÖÖSORRILISED CAPRIMULGIFORMES      
         
Öösorlased Caprimulgidae      
         
Öösorr Caprimulgus europaeus Cap eur European Nightjar  
Öösorr ~ europaeus europaeus     A
         
         
PIIRITAJALISED e. PIKATIIVALISED APODIFORMES      
         
Piiritajalased e. piirpääsulased Apodidae      
         
Piiritaja e. piirpääsuke Apus apus Apu apu Common Swift  
Piiritaja e. piirpääsuke ~ apus apus     A
Suurpiiritaja Apus melba Apu mel Alpine Swift A
         
         
SINIRAALISED CORACIIFORMES      
         
Jäälindlased Alcedinidae      
         
Jäälind Alcedo atthis Alc att Common Kingfisher  
Jäälind ~ atthis ispida     A
         
Mesilasenäplased Meropidae      
         
Mesilasenäpp Merops apiaster Mer api European Bee-Eater A
         
Siniraaglased Coraciidae      
         
Siniraag Coracias garrulus Cor gar European Roller  
Siniraag ~ garrulus garrulus     A
         
Vaenukägulased e. toonetutlased Upupidae      
         
Vaenukägu e. toonetutt Upupa epops Upu epo Hoopoe  
Vaenukägu e. toonetutt ~ epops epops     A
         
 
RÄHNILISED PICIFORMES      
         
Rähnlased Picidae      
         
Väänkael Jynx torquilla Jyn tor Eurasian Wryneck  
Väänkael ~ torquilla torquilla     A
Hallpea-rähn e. hallrähn Picus canus Pic can Grey-headed Woodpecker  
Hallpea-rähn e. hallrähn ~ canus canus     A
Roherähn e. meltsas Picus viridis Pic vir Green Woodpecker  
Roherähn e. meltsas ~ viridis viridis     A
Musträhn Dryocopus martius Dry mar Black Woodpecker  
Musträhn ~ martius martius     A
Suur-kirjurähn Dendrocopos major Den maj Great Spotted Woodpecker  
Suur-kirjurähn ~ major major     A
Tamme-kirjurähn Dendrocopos medius Den med Middle Spotted Woodpecker  
Tamme-kirjurähn ~ medius medius     A
Valgeselg-kirjurähn Dendrocopos leucotos Den leu White-backed Woodpecker  
Valgeselg-kirjurähn ~ leucotos leucotos     A
Väike-kirjurähn Dendrocopos minor Den min Lesser Spotted Woodpecker  
Väike-kirjurähn ~ minor minor     A
Laanerähn e. kolmvarvas-rähn Picoides tridactylus Pic tri Three-toed Woodpecker  
Laanerähn e. kolmvarvas-rähn ~ tridactylus tridactylus     A
         
         
VÄRVULISED PASSERIFORMES      
         
Lõolased Alaudidae      
         
Stepilõoke Melanocorypha calandra Mel cal Calandra Lark  
Stepilõoke ~ calandra calandra     A
Välja-väikelõoke Calandrella brachydactyla Cal bra Greater Short-toed Lark A
Kõnnu-väikelõoke Calandrella rufescens Cal ens Lesser Short-toed Lark A
Tuttlõoke Galerida cristata Gal cri Crested Lark  
Tuttlõoke ~ cristata cristata     A
Nõmmelõoke Lullula arborea Lul arb Wood Lark  
Nõmmelõoke ~ arborea arborea     A
Põldlõoke Alauda arvensis Ala arv Sky Lark  
Põldlõoke ~ arvensis arvensis     A
Sarviklõoke Eremophila alpestris Ere alp Horned Lark  
Sarviklõoke ~ alpestris flava     A
         
Pääsulased Hirundinidae      
         
Kaldapääsuke Riparia riparia Rip rip Sand Martin  
Kaldapääsuke ~ riparia riparia     A
Kivipääsuke Ptyonoprogne rupestris Pty rup Eurasian Crag Martin A
Suitsupääsuke Hirundo rustica Hir rus Barn Swallow  
Suitsupääsuke ~ rustica rustica     A
Räästapääsuke Delichon urbicum Del urb House Martin  
Räästapääsuke ~ urbicum urbicum     A
Roostepääsuke Cecropis daurica Cec dau Red-rumped Swallow  
Roostepääsuke ~ daurica rufula     A
         
Västriklased Motacillidae      
         
Niidukiur e. stepi-niidukiur Anthus richardi Ant ric Richard's Pipit A
Mongoolia kiur Anthus godlewskii Ant god Blyth's Pipit A
Nõmmekiur Anthus campestris Ant cam Tawny Pipit  
Nõmmekiur ~ campestris campestris     A
Taigakiur Anthus hodgsoni Ant hod Olive-backed Pipit  
Taigakiur ~ hodgsoni yunnanensis     A
Metskiur Anthus trivialis Ant tri Tree Pipit  
Metskiur ~ trivialis trivialis     A
Sookiur Anthus pratensis Ant pra Meadow Pipit  
Sookiur ~ pratensis pratensis     A
Tundrakiur e. punakurk-kiur Anthus cervinus Ant cer Red-throated Pipit A
Mägikiur Anthus spinoletta Ant spi Water Pipit  
Mägikiur ~ spinoletta spinoletta     A
Randkiur Anthus petrosus Ant pet Rock Pipit  
Randkiur ~ petrosus littoralis     A
Hänilane Motacilla flava Mot fla Yellow Wagtail  
Lambahänilane ~ flava flava   Blue-headed Wagtail A
Mustpea-hänilane ~ flava feldegg   Black-headed Wagtail A
Põhjahänilane ~ flava thunbergi   Grey-headed Wagtail A
Kuldhänilane Motacilla citreola Mot cit Citrine Wagtail  
Kuldhänilane ~ citreola werae     A
Jõgivästrik Motacilla cinerea Mot cin Grey Wagtail  
Jõgivästrik ~ cinerea cinerea     A
Linavästrik Motacilla alba Mot alb White / Pied Wagtail  
Linavästrik ~ alba alba   White Wagtail A
Tõmmu-linavästrik ~ alba yarrellii   Pied Wagtail A
         
Siidisabalased Bombycillidae      
         
Siidisaba e. viristaja Bombycilla garrulus Bom gar Bohemian Waxwing  
Siidisaba e. viristaja ~ garrulus garrulus     A
         
Vesipaplased Cinclidae      
         
Vesipapp Cinclus cinclus Cin cin White-throated Dipper  
Vesipapp ~ cinclus cinclus     A
         
Käbliklased Troglodytidae      
         
Käblik Troglodytes troglodytes Tro tro Winter Wren  
Käblik ~ troglodytes troglodytes     A
         
Raatlased Prunellidae      
         
Võsaraat Prunella modularis Pru mod Hedge Accentor  
Võsaraat ~ modularis modularis     A
Mägiraat Prunella collaris Pru col Alpine Accentor A
         
Rästaslased Turdidae      
         
Punarind Erithacus rubecula Eri rub European Robin  
Punarind ~ rubecula rubecula     A
Ööbik Luscinia luscinia Lus lus Thrush Nightingale A
Rubiinööbik Luscinia calliope Lus cal Siberian Rubythroat A
Sinirind Luscinia svecica Lus sve Bluethroat  
Tundra-sinirind ~ svecica svecica     A
Luha-sinirind ~ svecica cyanecula     A
Sinisaba Tarsiger cyanurus Tar cya Red-flanked Bluetail  
Sinisaba ~ cyanurus cyanurus     A
Must-lepalind Phoenicurus ochruros Pho och Black Redstart  
Must-lepalind ~ ochruros gibraltariensis     A
Lepalind e. aed-lepalind Phoenicurus phoenicurus Pho pho Common Redstart  
Lepalind e. aed-lepalind ~ phoenicurus phoenicurus     A
Kadakatäks Saxicola rubetra Sax tra Whinchat A
Niidu-kaelustäks Saxicola maurus Sax mau Siberian Stonechat A
Euroopa kaelustäks Saxicola rubicola Sax ola European Stonechat A
Liiv-kivitäks Oenanthe isabellina Oen isa Isabelline Wheatear A
Kivitäks Oenanthe oenanthe Oen oen Northern Wheatear  
Kivitäks ~ oenanthe oenanthe     A
Nunn-kivitäks Oenanthe pleschanka Oen ple Pied Wheatear  
Kõrbe-kivitäks Oenanthe deserti Oen des Desert Wheatear A
Kivirästas Monticola saxatilis Mon sax Rufous-tailed Rock Thrush A
Kaelusrästas Turdus torquatus Tur tor Ring Ouzel  
Kaelusrästas ~ torquatus torquatus     A
Musträstas Turdus merula Tur mer Common Blackbird  
Musträstas ~ merula merula     A
Ruskerästas Turdus naumanni Tur nau Naumann's Thrush A
Mustpugu-rästas Turdus atrogularis Tur atr Dark-throated Thrush  
Hallrästas e. paskrästas Turdus pilaris Tur pil Fieldfare A
Laulurästas Turdus philomelos Tur phi Song Thrush  
Laulurästas ~ philomelos philomelos     A
Vainurästas Turdus iliacus Tur ili Redwing  
Vainurästas ~ iliacus iliacus     A
Hoburästas Turdus viscivorus Tur vis Mistle Thrush  
Hoburästas ~ viscivorus viscivorus     A
         
Põõsalindlased Sylviidae      
         
Võsa-ritsiklind Locustella naevia Loc nae Common Grasshopper Warbler  
Võsa-ritsiklind ~ naevia naevia     A
Jõgi-ritsiklind Locustella fluviatilis Loc flu River Warbler A
Roo-ritsiklind Locustella luscinioides Loc lus Savi's Warbler  
Roo-ritsiklind ~ luscinioides luscinioides     A
Väike-käosulane Iduna caligata Idu cal Booted Warbler A
Leet-käosulane Iduna pallida Idu pal Eastern Olivaceous Warbler A
Käosulane Hippolais icterina Hip ict Icterine Warbler A
Tarna-roolind Acrocephalus paludicola Acr ola Aquatic Warbler A
Kõrkja-roolind Acrocephalus schoenobaenus Acr sch Sedge Warbler A
Padu-roolind Acrocephalus agricola ssp. Acr agr Paddyfield Warbler A
Aed-roolind Acrocephalus dumetorum Acr dum Blyth's Reed Warbler A
Soo-roolind e. putke-roolind Acrocephalus palustris Acr ris Marsh Warbler A
Tiigi-roolind Acrocephalus scirpaceus Acr sci Eurasian Reed Warbler  
Tiigi-roolind ~ scirpaceus scirpaceus     A
Rästas-roolind Acrocephalus arundinaceus Acr aru Great Reed Warbler  
Rästas-roolind ~ arundinaceus arundinaceus     A
Kõrbe-põõsalind Sylvia nana Syl nan Desert Warbler A
Vööt-põõsalind Sylvia nisoria Syl nis Barred Warbler  
Vööt-põõsalind ~ nisoria nisoria     A
Väike-põõsalind Sylvia curruca Syl cur Lesser Whitethroat  
Väike-põõsalind ~ curruca curruca     A
Pruunselg-põõsalind Sylvia communis Syl com Common Whitethroat  
Pruunselg-põõsalind ~ communis communis     A
Aed-põõsalind Sylvia borin Syl bor Garden Warbler  
Aed-põõsalind ~ borin borin     A
Mustpea-põõsalind Sylvia atricapilla Syl atr Blackcap  
Mustpea-põõsalind ~ atricapilla atricapilla     A
Nõlva-lehelind Phylloscopus trochiloides Phy des Greenish Warbler  
Nõlva-lehelind ~ trochiloides viridanus     A
Põhja-lehelind Phylloscopus borealis Phy bor Arctic Warbler  
Põhja-lehelind ~ borealis borealis     A
Kuld-lehelind Phylloscopus proregulus Phy pro Pallas's Leaf Warbler A
Vööt-lehelind Phylloscopus inornatus Phy ino Yellow-browed Warbler A
Tuhk-lehelind Phylloscopus humei ssp. Phy hum Hume's Leaf Warbler A
Siberi lehelind Phylloscopus schwarzi Phy sch Radde's Warbler A
Tõmmu-lehelind Phylloscopus fuscatus Phy fus Dusky Warbler  
Tõmmu-lehelind ~ fuscatus fuscatus     A
Mets-lehelind Phylloscopus sibilatrix Phy sib Wood Warbler A
Väike-lehelind e. silksolk Phylloscopus collybita Phy col Common Chiffchaff  
Väike-lehelind e. silksolk ~ collybita abietinus     A
Siberi väike-lehelind ~ collybita tristis     A
Salu-lehelind Phylloscopus trochilus Phy lus Willow Warbler  
Salu-lehelind ~ trochilus acredula     A
Pöialpoiss Regulus regulus Reg reg Goldcrest  
Pöialpoiss ~ regulus regulus     A
Lääne-pöialpoiss Regulus ignicapilla Reg ign Firecrest A
         
Kärbsenäplased Muscicapidae      
         
Hall-kärbsenäpp Muscicapa striata Mus str Spotted Flycatcher  
Hall-kärbsenäpp ~ striata striata     A
Väike-kärbsenäpp Ficedula parva Fic par Red-breasted Flycatcher A
Kaelus-kärbsenäpp Ficedula albicollis Fic alb Collared Flycatcher A
Must-kärbsenäpp Ficedula hypoleuca Fic hyp Pied Flycatcher  
Must-kärbsenäpp ~ hypoleuca hypoleuca     A
         
Vilbaslased e. timallased Timaliidae      
         
Roohabekas e. roovilbas Panurus biarmicus Pan bia Bearded Tit  
Roohabekas e. roovilbas ~ biarmicus biarmicus     A
         
Sabatihaslased Aegithalidae      
         
Sabatihane Aegithalos caudatus Aeg cau Long-tailed Tit  
Sabatihane ~ caudatus caudatus     A
Lääne-sabatihane ~ caudatus europaeus     A
         
Tihaslased Paridae      
         
Salutihane e. sootihane Parus palustris Par pal Marsh Tit  
Salutihane e. sootihane ~ palustris palustris     A
Põhjatihane Parus montanus Par mon Willow Tit  
Põhjatihane ~ montanus borealis     A
Taigatihane Parus cinctus Par cin Siberian Tit  
Taigatihane ~ cinctus lapponicus     A
Tutt-tihane Parus cristatus Par cri Crested Tit  
Tutt-tihane ~ cristatus cristatus     A
Musttihane Parus ater Par ate Coal Tit  
Musttihane ~ ater ater     A
Sinitihane Parus caeruleus Par cae Blue Tit  
Sinitihane ~ caeruleus caeruleus     A
Lasuurtihane Parus cyanus Par cya Azure Tit  
Lasuurtihane ~ cyanus cyanus     A
Rasvatihane Parus major Par maj Great Tit  
Rasvatihane ~ major major     A
         
Puukoristajalased Sittidae      
         
Puukoristaja Sitta europaea Sit eur Wood Nuthatch  
Puukoristaja ~ europaea europaea     A
Ida-puukoristaja ~ europaea asiatica     A
         
Porlased Certhiidae      
         
Porr Certhia familiaris Cer fam Eurasian Treecreeper  
Porr ~ familiaris familiaris     A
         
Kukkurtihaslased Remizidae      
         
Kukkurtihane Remiz pendulinus Rem pen Eurasian Penduline Tit  
Kukkurtihane ~ pendulinus pendulinus     A
         
Peoleolased Oriolidae      
         
Peoleo Oriolus oriolus Ori ori Eurasian Golden Oriole  
Peoleo ~ oriolus oriolus     A
         
Õgijalased Laniidae      
         
Kõnnuõgija Lanius isabellinus Lan isa Isabelline Shrike  
Punasaba-kõnnuõgija ~ isabellinus phoenicuroides   Turkestan Shrike A
Mongoolia-kõnnuõgija ~ isabellinus isabellinus   Daurian Shrike A
Punaselg-õgija Lanius collurio Lan col Red-backed Shrike  
Punaselg-õgija ~ collurio collurio     A
Mustlauk-õgija Lanius minor Lan min Lesser Grey Shrike A
Hallõgija Lanius excubitor Lan exc Great Grey Shrike  
Hallõgija ~ excubitor excubitor     A
Lõuna-hallõgija Lanius meridionalis Lan mer Southern Grey Shrike  
Stepi-hallõgija ~ meridionalis pallidirostris   Steppe Grey Shrike A
Punapea-õgija Lanius senator Lan sen Woodchat Shrike  
Punapea-õgija ~ senator senator     A
Punapea-õgija ~ senator badius     A
         
Vareslased Corvidae      
         
Pasknäär Garrulus glandarius Gar gla Eurasian Jay  
Pasknäär ~ glandarius glandarius     A
Laanenäär Perisoreus infaustus Per inf Siberian Jay  
Laanenäär ~ infaustus ruthenus     A
Harakas Pica pica Pic pic Black-billed Magpie  
Harakas ~ pica fennorum     A
Mänsak Nucifraga caryocatactes Nuc car Spotted Nutcracker  
Pähklimänsak ~ caryocatactes caryocatactes     A
Seedrimänsak ~ caryocatactes macrorhynchos     A
Hakk Corvus monedula Cor mon Eurasian Jackdaw  
Rootsi hakk ~ monedula monedula     A
Kaelushakk ~ monedula soemmerringii     A
Künnivares Corvus frugilegus Cor fru Rook  
Künnivares ~ frugilegus frugilegus     A
Vares Corvus corone   Carrion / Hooded Crow  
Mustvares ~ corone corone Cor one Carrion Crow A
Hallvares ~ corone cornix Cor nix Hooded Crow A
Ronk e. kaaren Corvus corax Cor rax Common Raven  
Ronk e. kaaren ~ corax corax     A
         
Kuldnoklased Sturnidae      
         
Kuldnokk Sturnus vulgaris Stu vul Common Starling  
Kuldnokk ~ vulgaris vulgaris     A
Roosa-kuldnokk Pastor roseus Pas ros Rosy Starling A
         
Varblaslased Passeridae      
         
Koduvarblane Passer domesticus Pas dom House Sparrow  
Koduvarblane ~ domesticus domesticus     A
Põldvarblane Passer montanus Pas mon Eurasian Tree Sparrow  
Põldvarblane ~ montanus montanus     A
         
Vintlased Fringillidae      
         
Metsvint Fringilla coelebs Fri coe Chaffinch  
Metsvint ~ coelebs coelebs     A
Põhjavint Fringilla montifringilla Fri mon Brambling A
Koldvint Serinus serinus Ser ser European Serin A
Rohevint Carduelis chloris Car chl European Greenfinch  
Rohevint ~ chloris chloris     A
Ohakalind Carduelis carduelis Car car European Goldfinch  
Ohakalind ~ carduelis carduelis     A
Siisike Carduelis spinus Car spi Eurasian Siskin A
Kanepilind Carduelis cannabina Car can Common Linnet  
Kanepilind ~ cannabina cannabina     A
Mägi-kanepilind Carduelis flavirostris Car ris Twite  
Mägi-kanepilind ~ flavirostris flavirostris     A
Urvalind Carduelis flammea Car mea Common Redpoll  
Urvalind ~ flammea flammea     A
Lõuna-urvalind ~ flammea cabaret   Lesser Redpoll A
Hele-urvalind Carduelis hornemanni Car hor Arctic Redpoll  
Hele-urvalind ~ hornemanni exilipes     A
Vööt-käbilind Loxia leucoptera Lox leu Two-barred Crossbill  
Vööt-käbilind ~ leucoptera bifasciata     A
Kuuse-käbilind Loxia curvirostra Lox cur Common Crossbill  
Kuuse-käbilind ~ curvirostra curvirostra     A
Männi-käbilind Loxia pytyopsittacus Lox pyt Parrot Crossbill A
Kõrbeleevike Bucanetes githagineus Buc git Trumpeter Finch A
Karmiinleevike Carpodacus erythrinus Car ery Common Rosefinch  
Karmiinleevike ~ erythrinus erythrinus     A
Männileevike Pinicola enucleator Pin enu Pine Grosbeak  
Männileevike ~ enucleator enucleator     A
Leevike Pyrrhula pyrrhula Pyr ula Common Bullfinch  
Leevike ~ pyrrhula pyrrhula     A
Suurnokk-vint e. suurnokk Coccothraustes coccothraustes Coc coc Hawfinch  
Suurnokk-vint e. suurnokk ~ coccothraustes coccothraustes     A
         
Tsiitsitajalased Emberizidae      
         
Rebassidrik Passerella iliaca Pas ili Fox Sparrow A
Lapi tsiitsitaja e. keltsalind Calcarius lapponicus Cal lap Lapland Longspur  
Lapi tsiitsitaja e. keltsalind ~ lapponicus lapponicus     A
Hangelind Plectrophenax nivalis Ple niv Snow Bunting  
Hangelind ~ nivalis nivalis     A
Talvike Emberiza citrinella Emb cit Yellowhammer  
Talvike ~ citrinella citrinella     A
Idatalvike ~ citrinella erythrogenys     A
Põldtsiitsitaja Emberiza hortulana Emb hor Ortolan Bunting A
Põhjatsiitsitaja Emberiza rustica Emb rus Rustic Bunting  
Põhjatsiitsitaja ~ rustica rustica     A
Väiketsiitsitaja Emberiza pusilla Emb pus Little Bunting A
Kuldtsiitsitaja Emberiza aureola Emb aur Yellow-breasted Bunting  
Kuldtsiitsitaja ~ aureola aureola     A
Rootsiitsitaja Emberiza schoeniclus Emb sch Reed Bunting  
Rootsiitsitaja ~ schoeniclus schoeniclus     A
Punapea-tsiitsitaja Emberiza bruniceps Emb bru Red-headed Bunting A
Mustpea-tsiitsitaja Emberiza melanocephala Emb mel Black-headed Bunting A
Halltsiitsitaja Emberiza calandra Emb cal Corn Bunting  
Halltsiitsitaja ~ calandra calandra     A

Teadmata päritoluga (D-kategooria) liikide nimekirjas on 08.01.2015 seisuga 5 liiki ja vangistusest pääsenud (E-kategooria) liikide nimekirjas 12 liiki. E-kategooria nimekirja on kantud vaid need vangistusest pääsenud liigid, kes Eesti tingimustes vastu pidada suudavad.

         
HANELISED ANSERIFORMES      
         
Partlased Anatidae      
         
Mustluik                                             Cygnus atratus                             Cyg atr                          Black Swan                           E
Vööthani Anser indicus Ans ind           Bar-headed Goose E
Lumehani Anser caerulescens Ans cae Snow Goose D
Väike-lumehani Anser rossii Ans ros Ross's Goose E
Eskimo lagle Branta hutchinsii Bra hut Cackling Goose E
Vaaraohani Alopochen aegyptiaca Alo aeg Egyptian Goose E
Mõrsjapart Aix sponsa Aix spo Wood Duck E
Kuupart Anas formosa Ana for Baikal Teal E
Puna-rägapart Anas cyanoptera Ana cya Cinnamon Teal E
Sõnnpea-sõtkas Bucephala albeola Buc alb Bufflehead D
Läänesõtkas Bucephala islandica Buc isl Barrow's Goldeneye D
Kübarkoskel Mergus cucullatus Mer cuc Hooded Merganser D
         
KANALISED GALLIFORMES      
         
Faasanlased e. kanalased Phasianidae      
         
Faasan Phasianus colchicus Pha col Common Pheasant E
         
FLAMINGOLISED PHOENICOPTERIFORMES      
         
Flamingolased Phoenicopteridae      
         
Heleflamingo e. flamingo Phoenicopterus roseus Pho ros Greater Flamingo D
         
HAUKALISED ACCIPITRIFORMES      
         
Haugaslased Accipitridae      
         
Hiid-merikotkas Haliaeetus pelagicus Hal pel Stellers's Sea-eagle E
         
PISTRIKULISED FALCONIFORMES      
         
Pistriklased Falconidae      
         
Tutt-karakaara Caracara plancus Car pla Crested Caracara E
Ameerika tuuletallaja Falco sparverius Fal spa American Kestrel E

Liiginimetuste  nn. "3+3 koodid" moodustatakse reeglina teadusliku perekonna- ja liiginimetuse kolmest esimesest tähest. Korduste tekkimise tõttu võetakse mõnedel juhtudel kasutusele kolm viimast tähte, need erandid on alla kriipsutatud.

Varamu
Eesti Ornitoloogiaühing / Estonian Ornithological Society